Pod patronatem św. Cecylii

Konstanty Czawaga

We wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu, w dniach 24-25 listopada w jednym z najstarszych lwowskich kościołów – Matki Bożej Gromnicznej odbył się I Festiwal Muzyki Religijnej Cantate Deo. Uczestniczyli w nim wykonawcy z Ukrainy i Polski. Przed rozpoczęciem Mszy św. został odmówiony „Anioł Pański” w intencji ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie.

    Rektor kościoła ks. Marian Skowyra podczas homilii przypomniał, że św. Cecylia patronuje także organistom, chórom, muzykom oraz lutnikom, zespołom muzycznym i sprzedawcom instrumentów muzycznych. W ikonografii bywa przedstawiana w towarzystwie anioła z instrumentem muzycznym – najczęściej z harfą, cytrą lub organami. Prócz tego, jej atrybutami są lilie oraz wianek z białych (symbol czystości) i czerwonych (symboł męczeństwa) róż na głowie.

Św. Cecylia pochodziła ponoć z rodu patrzycjuszy rzymskich. W młodości złożyła śluby czystości, a gdy rodzicie zmuszali ją do ślubu, wymogła na oblubieńcu, by uszanował jej dziewictwo, które ofiarowała Bogu. Małżonek niebawem miał być ochrzczony. Dalszy ich los był smutny: kiedy jej oblubieniec, noszący imię Walerian oraz jego syn Tyburcjusz nawrócili się – wraz z cecylią zostali skazani na śmierć męczeńską. Po torturach jako ostatnią ścięto Cecylię w jej własnym domu. Ponieważ dawała oznaki zycia – po trzech dniach dobito ją toporem.

    Na pytanie „Kuriera Galicyjskiego”, co spowodowało, że we Lwowie zorganizowano nowy festiwał muzyczyny, jego inicjator ks. Marian Skowyra powiedział:

- Pierwszy Festiwal Muzyki Religijnej Cantate Deo został w szczególności poświęcony kapłanom – muzykom i miłośnikom dobrej muzyki kościelnej. W pierwszej kolejności wspominamy ś.p. ojca biskupa Rafała Kiernickiego, franciszkanina, który jako wieloletni proboszcz lwowskiej katedry zabiegał, aby organiści posiadali najlepsze z możliwych wykształceń religijnych i muzycznych. Podobnie – ks. Ignacy Chwirut, który w dniu 50-lecia święceń kapłańskich otrzymał od parafian kościoła św. Antoniego we Lwowie obraz św. Cecylii. Było to podziękowaniem za nieustanne zabieganie o dobrą muzykę w świątyni, która ma wiernych przybliżać do samego Boga. Ks. Kazimierz Mączyński, proboszcz parafii w Samborze, Mościskach i św. Antoniego we Lwowie sam był muzykiem-organistą.

W ciągu dwóch dni lwowiacy różnych wyznań i narodowości gromadzili się w kościele Matki Bożej Gromnicznej, ażeby napełnić swe serca śpiewem uczestników I Festiwalu Muzyki Religijnej. Pocieszył zebranych swoim występem chór dziecięcy z lwowskiej bazyliki metropolitalnej, który przybył wraz z ks. wikariuszem Andrzejem Lalikiem i siostrą Elżbietą ślemp. Wielką radość przyniosł koncert chóru młodzieżowego Resonans con tutti, który przybył z Zabrza. Pod batutą Anny Grubek goście z Polski wykonali śpiew mszy św. napisanej przez Zdenka Lucáša, również utwory W.A. Mozarta, H. Góreckiego, M. Gomółki, G. Gorczyńskiego i innych kompozytorów. Po raz trzeci w tym roku parafia p.w. Matki Bożej Gromnicznej gościła w swojej świątyni chór mieszany Sursum corda z Sambora pod dyrekcją państwa Kazimierza i Krystyny Husarzów. W ramach tegorocznego festiwalu chór z miasta podkarpackiego nad Dniestrem zaprezentował pieśni ku czci Matki Bożej.

Na zakończenie wszystkie chóry otrzymały dyplomy pamiątkowe.


 

Św. Cecylia (obrazek)

Choryści z Zabrza

Występuje Sursum corda z Sambora

                Śpiewają dzieci z katedry lwowskiej
Wróć do strony głównej