Bukowińskie kolędowanie rodzin w Zawadzie

 

Dobrze jest dziękować Panu

I opiewać imię twe, o Najwyższy,

Obwieszczać z rana łaskę twoją.

A w nocy wierność twoją,

Na lutni o dziesięciu strunach

I na harfie przy dźwięku cytry.

                    Księga Psalmów /Ps 92,2-5/

Dziękczynienie za dobrotliwe rządy Boże

 

Bukowińskie Kolędowania są społeczną inicjatywą drugiego pokolenia górali czadeckich, urodzonych w regionie lubuskim. Pomysł nawiązuje do tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia przez Bukowińczyków. Tak, jak niegdyś w okresie bożonarodzeniowym górale czadeccy, żyjąc na Bukowinie, odwiedzali swoich bliskich z kolędą na ustach, tak i dzisiaj chcą wędrować z kolędowaniem do Bukowińczyków, rozproszonych po ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i ziemi pilskiej.

Mimo że wiele lat już minęło od repatriacji Polaków, żyjących na Bukowinie, to jak dawniej tradycje wciąż żyją dzięki rodzinnej więzi, przyjaźni i wierze. Tradycja rodziny – takiej prawdziwej, normalnej, trzymającej się razem, ale jednocześnie otwartej dla innych, jest wielką siłą górali czadeckich.

Pomysłodawcą i głównym propagatorem Bukowińskiego Kolędowania jest Mirosław Delost (nauczyciel historii, potomek Bukowińczyków, mieszkaniec Żagania) przy wsparciu ks. Michała Zielonki - będącego od 21 lat kapelanem górali czadeckich, a od 8 lat proboszczem parafii p.w. Narodzenia NMP w Zawadzie. Idea Bukowińskiego Kolędowania ma na celu integrację środowiska polskich Bukowińczyków oraz pielęgnację i zaszczepienie tradycji kolędowania wśród kolejnych młodych pokoleń.

Każde z Bukowińskich Kolędowań składa się z dwóch części: Mszy Świętej i wspólnego kolędowania. W liturgii aktywnie uczestniczą zespoły bukowińskie, składając na ołtarzu dary, śpiewając psalmy, czytają Pismo Święte oraz modlitwę wiernych, a całość uświetniając muzyką zgromadzonych góralskich kapel. Wspólne kolędowanie natomiast rozpoczyna się dzieleniem opłatkiem, wprawdzie bez miodu i czosnku, jak to dawniej na Bukowinie bywało, ale przecież szczerze i serdecznie. Potem zespoły śpiewają kolędy bukowińskie, w większości już zapomniane, oraz te bardziej popularne zazwyczaj razem ze wszystkimi zebranymi. Do tego spotkania, wzruszenia, rozmowy…

 

A teraz trochę historii…

I Bukowińskie Kolędowanie odbyło się 27 stycznia 2006 roku w Żaganiu i upamiętniało sześćdziesiątą rocznicę przybycia pierwszych rodzin górali czadeckich z Bukowiny na ziemię żagańską. Podczas Mszy Świętej w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu odsłonięto tablicę pamiątkową, po czym udano się do Żagańskiego Pałacu, gdzie dalej kolędowano. Były występy zespołów i nieśmiałe próby wspólnego śpiewu. Zapadła też wtedy decyzja o ponowieniu kolędowania za rok. I tak wspólnie podjęto decyzję o kolędowaniu, może nie jak to na wsi bywało od domu do domu, bo i zespołów dużo, i ludzi mrowie - ale od parafii do parafii… Padła też propozycja, by sąsiedzi parafianie kolędowali razem z Góralami…

II Bukowińskie Kolędowanie zorganizowane zostało w Gozdnicy i przebiegało pod hasłem „Po kolędzie u księdza Marka”. Mszę Świętą odprawiono w kościele parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Gozdnicy, po czym odbyło się „Wspólne Kolędowanie” w gozdnickim Domu Kultury.

III Bukowińskie Kolędowanie - pod hasłem „Kolędowanie rodzin” zorganizowano w niedzielę 6 stycznia 2008 r., w Święto Objawienia Pańskiego w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zawadzie k./Zielonej Góry.

Msza Święta podczas uroczystości kościelnych koncelebrowana była pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa dra Adama Dyczkowskiego w intencji dziękczynnej za 60 lat pobytu górali czadeckich w Diecezji Zielonogórsko - Go­rzowskiej oraz na ziemi dolnośląskiej i wielkopolskiej. We mszy aktywny udział wzięli Górale Czadeccy w strojach ludowych, a całość dopełnili muzyką zgromadzonych tu góralskich kapel pod kierunkiem Tadeusza Drozdka i Krzysztofa Buganika.

W dalszej części w trakcie spotkania przy watrze odśpiewano „Buki moje, Buki”, po czym podzielono się opłatkiem, złożono  życzenia i udano się na wspólne kolędowanie do kościoła.

Zanim zaprezentowano góralskie zespoły w repertuarze kolędniczo - pastoralkalnym, odbyła się promocja dwóch tomów cyklu książkowego pt. „Uroki Bukowi­ny”, autorstwa pruszkowianina Wojciecha Krysińskiego, wydanych nakładem Żagańskiej Oficyny Wydawniczej DEKORGRAF.

III Bukowińskie Kolędowanie odbyło się pod honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, Gminy Zielona Góra oraz Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Lubuskiego, z byłym Marszałkiem Sejmu RP Józefem Zychem na czele. Wśród wielu licznie przybyłych gości samorządowych, lokalnych działaczy i organizatorów z Żagania i Zawady, kolejny raz w kolędowaniu uczestniczył Starosta Powiatu Żagańskiego Jerzy Bielawski.

W III Bukowińskim Kolędowaniu uczestniczyły: Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Zawady, Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Pojana” z Piławy Dolnej, Chór „Echo Bukowiny” z Lubania, Zespół Górali Czadeckich „Jodełki” z Żagania, Zespół Górali Czadeckich „Wichowianki” z Wichowa, Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Źródełko” z Wichowa, Zespół „Rosa” z Drągowiny, Kapela Rodzinna „Buganików” z Karczówki, Zespół „Serce Bukowiny” z Nowogrodu Bobrzańskiego, Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika, Zespół Rodzinny Rybczyńskich i Słupskich z Zawady oraz Zespół Cygański „Vanessa & Sorba” z Zawady. Niestety, w ostatnim momencie ze względu na trudne warunki drogowe oraz gołoledź, Zespół Obrzędowy Górali Czadeckich „Jastrowiacy” z Jastrowia musiał odwołać swój przyjazd. Ogółem w zawadzkiej imprezie uczestniczyło ponad 500 osób, dla których nie zabrakło cieplej strawy, duchowego wsparcia i życzliwego słowa.

Kolejne Bukowińskie Kolędowanie już za rok.

Jan SosnowskiWróć do strony głównej