Konstanty Czawaga

 

Szopka w Winnicy - największa na Ukrainie

 

Zdaniem ukraińskich środków masowego przekazu, największą szopkę na Ukrainie ustawiono w kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej w centrum miasta Winnicy. Od świąt Bożego Narodzenia pielgrzymują do tej świątyni nie tylko katolicy dwóch obrządków, a i prawosławni, protestańci, przychodzą też osoby z rodzin niewierzących na Podolu.

Ojciec. kapucyn Justyn Rusin, który odprawia w tym kościele, powiedział dla „Kuriera Galicyjskiego”: „Mamy pewne doświadczenie i widzieliśmy wiele takich rzeczy w Polsce, przecież tam wychowywaliśmy się i właśnie w bernardyńskich kościołach, franciszkańskich tam nad głównym ołtarzem są wielkie szopki. Pomyśleliśmy, a dlaczego by nie zrobić czegoś takiego na Ukrainie, u nas w Winnicy na Podolu. Pojechaliśmy do Polski, a gdzież jechać po figurki? Tylko deski i choinki, dekoracje są miejscowe, z ukraińskiego lasu. I tak, że jest to trochę międzynarodowa szopka – polsko-ukraińska: stoi nad ołtarzem i budzi powszechne zdziwienie, a takrze zainteresowanie mediów. Przychodzą tutaj też grekokatolicy, prawosławni, protestanci. Przychodzą i patrzą, a ponieważ jest iluminacja, jest ładnie oświetlone tabernakulum, nie tylko szopka, więc pytają: a co jest w tej złotej skrzyneczce? Możemy też robić trochę katechezy i tłumaczyć o kulcie Eucharystii w Kościele Katolickim. Ta szopka pozostanie w kościele do święta Ofiarowania Pańskiego”.

Obecnie w tym winnickim kościele można usłyszeć kolędy po polsku, po ukraińsku oraz po francusku, w innych językach, ponieważ część parafian – to studenci z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Już trzeci rok z rzędu na początku stycznia w świątyni został zorganizowany wielki koncert kolęd trzech kontynentów. Ks. Justym Rusin OFMCap powiedział, że każdy z tych obcokrajowców przygopował po dwie-trzy kolędy ze swoich stron ojczystych.

Z kalendarzy oraz wydanych książek, które można tutaj nabyć, wszyscy mogą się dowiedzić, że w tym roku bracia kapucyni obchodzą 300-lecie obecności na Ukrainie. W Wiinicy kapucyni osiedlili się w 1745 roku. Ten klasztor był ważnym ośrodkiem duchowości Polaków na Podolu, jak również działalności patriotycznej. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że w dniu 3 kwietnia 1861 roku w kościele Najświętszej Panny Anielskiej odprawiono nabożeństwo za poległych  w Warszawie od kul moskiewskich. Welokrotnie nabożeństwa patriotyczne kończono śpiewem Boże, coś Polskę. W 1888 roku konwent został zniesiony na mocy ukazu caratu rosyjskiego. Świątynia pełniła funkcię kościoła parafialnego do 1931 roku, po czym została zamknięta decyzią władz sowieckich. Podczas II wojny światowej  kościół  dzięki kapelanom wojskowym przywrócono do kultu. Po wojnie reżym komunistyczny zamknął świątynię. Wiernym udało się odzyskać swój kościół w 1948 roku i modlić się tam do 1960 roku. Po śmierci proboszcza ks. Marcelego Wysokińskiego kościół był zamknięty przez władze i przyznaczony na obiekt „kulturalny”, później siedzibę Towarystwa „Znannia”. Dopiero 7 lipca 1990 roku koścół kapucynów w Winnicy zwrócono współnocie rzymskokatolickiej, a jesieniu 1992 roku powrócili do niej bracia kapucyni.

 


Wróć do strony głównej