Mieszkańcy terenów przygranicznych grożą zablokowaniem wszystkich przejść granicznych na terenie obwodu lwowskiego

Zachodnia Korporacja Informacyjna

 

6 lutego miejscowi mieszkańcy zablokowali przejście graniczne w Rawie Ruskiej na granicy polsko-ukraińskiej. Uczestnicy pikiety zorganizowali komitet strajkowy i sporządzili listę żądań do ukraińskiego rządu oraz gubernatora obwodu lwowskiego Petra Olijnyka. Żądają między innymi przedstawienia konkretnego planu rozwiązania problemu przekraczania granicy polsko-ukraińskiej przez obywateli Ukrainy oraz natychmiastowego podpisania umowy o małym ruchu granicznym. O tym ZIK został poinformowany przez służbę prasową lwowskiego ośrodka organizacji społecznej Pora.

Według słów uczestników pikiety, przyczyną protestu było niewykonanie obietnic władz centralnych i obwodowych, dotyczące podpisania polsko-ukraińskiej umowy o małym ruchu granicznym do 1 lutego 2008 r. Mieszkańcy terenów przygranicznych z powiatu żółkiewskiego, mościskiego i jaworowskiego stworzyli komitet strajkowy i grozili zablokowaniem od 11 lutego wszystkich przejść granicznych na terenie obwodu lwowskiego.

Na miejsce wydarzeń przybyli przedstawiciele społecznej organizacji Pora, którym udało się przekonać aktywistów,aby powstrzymali się przed organizowaniem długoterminowych akcji protestacyjnych na przejściach. Przedstawiciel organizacji Pora, deputowany Lwowskiej rady Obwodowej Bohdan Kuk, obiecał przekazać żądania protestujących przewodniczącemu Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Petrowi Olijnykowi oraz mediom. Natomiast jest już wiadomo, że osoby, które 15 stycznia blokowały przejście graniczne Szeginie-Medyka, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej za naruszanie porządku publicznego.
Wróć do strony głównej