Z prasy polskiej na Ukrainie

Irena Masalska

 

Dwumiesięcznik „Wołanie z Wołynia”, pismo religijno-społeczne rzymskokatolickiej diecezji łuckiej (redaktor naczelny ks. Witold Józef Kowalów) w nadesłanym do nas numerze 6 (79) z listopada-grudnia 2007 r. umieszcza wiele ciekawych materiałów.

Jest tu m.in. rozmowa Księdza Redaktora z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem, ordynariuszem łuckim, wiceprzewodniczącym rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy, przeprowadzona dla Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Ksiądz biskup mówi w nim, m.in.: „Już rośnie pokolenie, które zaczęliśmy katechizować, jako dzieci. W tej chwili to są już dorośli: młodzieńcy, dziewczęta i to nowe pokolenie jest już zupełnie inne. Otwarte na wartości religijne i takie bardzo prężne, bardzo ciekawe. Cieszymy się, bo widzimy w tym wspaniałą przyszłość Kościoła.” O priorytetach Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie ks. biskup mówi tak: ”Przede wszystkim potrzebujemy księży. Owszem, mamy powołania, kształcimy kleryków. Procentowo to nawet wyglóda bardzo optymistycznie i zachęcająco, ale liczby są wciąż jeszcze za małe(...) Drugi priorytet, to ten, że, chccąc nie chcą, musimy się ciągle zajmować odbudową kościołów, remontami. To starczy jeszcze na pewno i na nasze życie i jeszcze na życie może przyszłego pokolenia, dopóki nie wyremontujemy wszystkiego, co się da(...) Marzymy o klasztorach kontemplacyjnych, bo odczuwamy ogromną potrzebę modlitwy(...) Kościół działa też na płaszczyźnie charytatywnej. Ludzie i władze coraz bardziej doceniają tę rolę Kościoła, który na różne możliwe sposoby służy biednym, opuszczonym, samotnym, chorym. Ostatnio zauważono też kulturotwórczą rolę Kościoła(...)”

Pismo publikuje też wiele materiałów historycznych, m.in. „Kronikę parafii ostrogskiej” oraz prezentuje sylwetki biskupów łuckich.

Pismo religijno-społeczne „Radość wiary” (redaktor naczelny – ks. Marian Skowyra) w numerze 1 (80) 2008 r. poza materiałami o obchodach świąt Bożego narodzenia, publikuje m.in. List Pasterski ks. Kardynała Mariana Jaworskiego o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, wiele materiałów, dotyczących życia Kościoła w Archidiecezji Lwowskiej, referat „Rozpoznawanie płodności – przejawem „kultury życia” i „cywilizacji miłości” oraz materiał o obchodach piątej rocznicy powstania w Mościskach szkoły z polskim językiem nauczania. Na stronie dla dzieci jest wiersz „Paweł i Gaweł” autorstwa Aleksandra Fredry. Jak w każdym numerze, w tym również publikowane są krótkie informacje o wydarzeniach w Archidiecezji Lwowskiej oraz o zmianach personalnych. Podany jest także plan pracy Kurii Metropolitalnej we Lwowie. Barwna okładka mieści bogaty materiał fotograficzny.

„Lwowskie Spotkania”, społeczno-kulturalny miesięcznik polski na Ukrainie (redaktor naczelny Bożena Rafalska) w ostatnim numerze bardzo wiele miejsca poświęca... aniołom. „Promienie światła, wychodzące od Boga, aniołowie objawiają się tylko tym, którzy ich miłują i wzywają ich pomocy” – taki jest podtytuł tekstu, przygotowanego przez Krystynę Taran. Poruszający materiał „Anioł na śmietniku. Nie wyrzucajmy z dom Anioła”, autorstwa Bożeny Rafalskiej, jest o tym, jak ludzie w ferworze wyrzucania z domu wszystkiego, co uznają za niepotrzebne, potrafią wyrzucić na śmietnik to, co jest prawdziwym Pięknem. Autorce zależy na tym, by uchronić przed wyrzuceniem także to, co stare, ale polskie – meble, gazety, czasopisma, kronikę chóru „Echo”, „Tygodnik Ilustrowany”... „Drogi Czytelniku, nie wyrzucaj staroci, nie przeganiaj Anioła z domu. Jeśli chcesz żyć nowocześnie i jakieś drobiazgi nie mają dla ciebie znaczenia, - przynieś je do nas” (do redakcji „Lwowskich Spotkań” przy ul. Rylejewa, 9 we Lwowie – KG), - apeluje pani Bożena. „Na naszych łamach zawsze pozostanie serdeczna pamiątka o nich, jak też, o ile tego będziesz sobie życzył, uwieńczone twoje nazwisko jako darczyńcy, lub osoby, która nam tę starą pocztówkę, rysunek, obrazek, jakiś przedmiot użyczyły, gwoli przypomnienia o świecie, który odchodzi, o materialnym świadectwie kultury polskiej na Kresach”. Jest też reportaż „W kuchni „Pod Aniołem” – także autorstwa redaktor naczelnej – o tym, jak lwowianka, pani Halina Makowska, patriotka Lwowa, działaczka społeczna, gorliwa orędowniczka oddania wiernym kościoła św. Marii Magdaleny, odlewa z gipsu prawdziwe cuda – bialutkie aniołki. Kolorowały je panie z koła plastycznego „Wrzos”, a potem upiększyły one polskie stoły wigilijne we Lwowie. Jest w tym numerze wiele innych ciekawych materiałów – m.in. tekst „Słup w stepie”, autorstwa Jacka Kałuszki, o pomniku Stefana żółkiewskiego, poległego w bitwie pod Cecorą, materiał autorstwa Janusza Onufruka „Losy urny z sercem” – do 190. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Drukowane są też kolejne odcinki „Krakidałów” śp. Jerzego Janickiego, ponadto jest interesujący wywiad Anny Stawińskiej z Katarzyną Grocholą o... miłości. Wszystko to zostało wzbogacone materiałem fotograficznym oraz wieloma ilustracjami.

„Dziennik Kijowski” – pismo społeczne, ekonomiczne i literackie (redaktor naczelny Stanisław Panteluk) na swojej stronie internetowej: www.dk.com.ua pisze o rekordowych kolejkach na granicy, o filmie „Katyń” Andrzeja Wajdy, o zebraniu walnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie, które odbyło się 15 grudnia 2007 r. a Ambasadzie RP na Ukrainie. Ponieważ przedstawiciele naszej redakcji nie byli tam obecni, przytaczamy fragment tekstu autorstwa Borysa Dragina, informujący, o czym była mowa: „Parę słów o mediach polonijnych na Ukrainie. Wraz z początkiem „pierestrojki” i po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości – nastąpił okres dość chaotycznych poszukiwań odrodzenia mediów polskich (przede wszystkim prasy), próby stworzenia pism niezależnych, funkcjonujących w warunkach rynkowych. Część tytułów wychodzi dzięki pomocy ze strony podmiotów ukraińskich i polskich, część dotowana jest przez władze centralne lub regionalne. Szereg z nich nie jest w stanie kontynuować swą działalność. Niektóre – mimo kłopotów finansowych spowodowanych m.in. stopniowym odbieraniem dotacji – przetrwały. Właśnie przedstawiciele tych wszystkich tytułów i ich redakcji zebrali się w Ambasadzie. Ogółem około 40 osób. W ciągu kilku godzin każdy mógł powiedzieć o swoich sukcesach, porażkach, o swoich problemach.” Nowym przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie został Henryk Kaczurowski, redaktor naczelny pisma „Głos Podola”.

Miło nam było przeczytać, że ukazanie się „Kuriera Galicyjskiego” zostało uznane za wydarzenie roku 2007 w mediach polonijnych Ukrainy.

„Dziennik Kijowski” pisze również o tym, że Polskie Radio S.A, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Telewizja Polska S.A. mają wspólnie popularyzować Euro 2012.

Dotarło do nas także pismo „Nasza Rodzina”, polski dodatek do gazety „Czas”, ukazujący się w mieście Chmielnicki. Radę redakcyjną tworzą: Irena Gajur, Andrzej Kuchar, Jan Proworski, Franciszek Miciński. Niestety, nie udało się nam dociec, ile numerów ukazało się dotąd. Publikowane są tu teksty w języku polskim i ukraińskim. Zwraca uwagę tekst: „Odrodzenie i kierunki rozwoju szkolnictwa polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie” - obszerna relacja Anny Znamierowskiej z Centrum Metodycznego Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu nt. Zjazdu Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, który odbył się w oku ubiegłym. Cytujemy fragmenty tekstu: „(...) istnienie i rozwój szkolnictwa polskiego na Ukrainie jest priorytetowym, najważniejszym zadaniem mieszkających tu Polaków, wszystkich polskich organizacji na Ukrainie, a nade wszystko – polskich nauczycieli i reprezentującego ich Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie(...) Młodzi Polacy w kraju zamieszkania mają prawo do nauki własnego języka i uczestnictwa w kulturze ojczystej według standardów, obowiązujących w całym cywilizowanym świecie(...) Dostęp do nauki, zorganizowanej na wysokim poziomie, mogą zapewnić tylko placówki szkolne i pozaszkolne, prowadzone przez dobrze wykształconych, przygotowanych merytorycznie i metodycznie nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów, władających biegle językiem polskim. W trosce o poziom nauczania bezwzględnie konieczne jest opracowanie i napisanie jednolitych programów nauczania i wychowania, zgodnych z potrzebami środowiska Polaków, mieszkających na Ukrainie. Należy również napisać i dopuścić do użytku podręczniki do języka polskiego i innych pruzedmiotów, uwzględniające treści nauczania, zatwierdzone i honorowane przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy i zgodne z oczekiwaniami mieszkających tu Polaków.”

Tekst „Msza pożegnalna”  - to wspomnienia pani Zofii Okińskiej-Pawłowskiej, będące wstrząsającym opisem aresztowania księdza Kwaśniewskiego – duszpasterza z kościoła p.w. św. Anny w Płoskirowie, który u schyłku 1931 r. odprawiał swą ostatnią Mszę św. w tym kościele, będąc zakuty w kajdany. Autorka wspomnień pisze też o tym, jak kościół wysadzono w powietrze. Wygląda na to, że jest to tylko fragment wstrząsających wspomnień. Może zachowała się całość? Warto zadbać o to, żeby te wspomnienia przekazać potomnym.

 

Bardzo prosimy Szanownych Kolegów z polskich redakcji prasowych na Ukrainie o przekazywanie nam swych tytułów.Wróć do strony głównej