Apel do Prezydentów Ukrainy i Polski

Informacja Biura Prasowego Lwowskiej Rady Miejskiej

25 lutego na granicy Ukrainy i Polski, w Szeginiach, władze Przemyśla i Lwowa podpisały apel do Prezydentów Ukrainy i Polski, a także do Ministerstw Spraw Zagranicznych obu państw, dotyczący wydawania wiz mieszkańcom przygranicznych miast ukraińskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lwowa, Drohobycza, Mościsk, Truskawca, Jarosławia, Przemyśla, Radymna oraz Ustrzyk Dolnych. Poza tym, obecni byli przedstawiciele powiatu Przemyśl, Stary Sambor oraz mieszkańcy Medyki. Lwów reprezentował Wasyl Kosiw, zastępca mera miasta do spraw humanitarnych.

W apelu do prezydentów Ukrainy i Polski obie strony proszą o ulepszenie warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej oraz o poprawę procedury wydawania wiz obywatelom Ukrainy. W apelu jest również mowa o modernizacji i rozbudowie istniejących przejść granicznych oraz o utworzeniu pruzejść granicznych Małkowice-Niżankowice oraz Mszaniec-Bystre celem ułatwienia ruchu turystów.

„W trakcie spotkania była mowa o skasowaniu lub zmniejszeniu opłaty za wizę. Mówiono też o powołaniu kilku punktów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w kilku miastach przygranicznych Ukrainy dla wydawania w nich krótkoterminowych wiz turystycznych obywatelom Ukrainy. Rozmawiano też o utworzeniu w Przemyąlu punktu konsularnego Ukrainy”, - mówił Wasyl Kosiw.

 Wróć do strony głównej