Wiadomości galicyjskie

Irena Masalska

Wykorzystano wiadomości Zachodniej Korporacji Informacyjnej

 

Wsparcie pieniężne dla stuletnich lwowian

W budżecie miasta są środki – 4 tys. grywien – dla czterech mieszkańców Lwowa, którzy w roku bieżącym kończą sto lat. Dwie panie świętują ten jubileusz 1 lipca, jeden pan – 8 września i jeszcze jeden – 12 grudnia. Wygląda na to, że warto doczekać jubileuszu, by otrzymać te wcale niemałe dla seniora pieniądze...

Rok Zamków i Pałaców

23 lutego w Pałacu Potockich we Lwowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Obwodowych regionu zachodniego, na którym podpisano deklarację o ogłoszeniu roku 2008 Rokiem Zamków i Pałaców. Z taką inicjatywą wystąpiła organizacja społeczna „Niezależne kulturologiczne czasopismo „Ji”. Niestety, podczas ceremonii nie padła odpowiedź na pytanie dziennikarzy: ile zamków i pałaców liczy Ukraina Zachodnia.

Centrum Wystawiennicze „Lemberg”

26 lutego we Lwowie, przy ul. Bohdana Chmielnickiego, 176 odbyło się uroczyste otwarcie specjalistycznego centrum wystawienniczego „Lemberg”, którego powierzchnia stanowi 10 tys. m2. Jest to specjalistyczny obiekt, w którym można organizować wystawy, targi, prezentacje, forum, konferencje oraz imprezy firmowe. Do centrum „lebmerg” można łatwo dojechać z dowolnej części miasta, ponieważ stoi na skrzyżowaniu największych arterii transportowych oraz w pobliżu trasy Czop-Kijów.

Ulica... bohaterów UPA

Tak w najbliższym czasie zostanie nazwana ulica Turgieniewa. Deputowani Lwowskiej Rady Miejskiej omówili tę kwestię 28 lutego, podczas sesji Rady Miejskiej. W projekcie uchwały była mowa o tym, że ulica zostanie przemianowana „dla uszanowania żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armi, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ukrainyprzeciwko faszystom i terrorowi komunistycznemu”, a także dla upamiętnienia 65. rocznicy powstania UPA. Z propozycją o zmianie nazwy ulicy Turgieniewa na Bohaterów UPA do Lwowskiej Rady Miejskiej zwróciło się Lwowskie Obwodowe Towarzystwo Więźniów Politycznych i Represjonowanych oraz Kongres Ukraińskich Nacjonalistów.

Wiosenny Bal we Lwowie

2 marca w Budynku Uczonych odbyła się akcja dobroczynna „Wiosenny Bal”. Celem podstawowym akcji była zbiórka kosztów na leczenie za granicą dziesięcioletniego chłopca, horego na hydrocefalię (wodogłowie). Poza tym, w ten sposób organizatorzy uczynili zadość tradycji balów lwowskich, a także integrowali kulturę wysoką do kręgów młodzieżowych. Bal został zorganizowany przez studentów orraz administrację Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Udział w nim wzięło prawie trzysta osób.

Puste hurtownie

Jak informują przedstawiciele inwestorów polskich w Wolnej Strefie Ekonomicznej „Jaworów”, aktualnie po stronie polskiej nie ma deficytu taniego alkoholu i papierosów. Polacy sami, bez żadnych przeszkód, jadą po nie na Ukrainę. Natomiast hurtownie są puste, niektóre nawet wstrzymały swą działalność, ponieważ straciły klientów z Ukrainy.

Filharmonia Obwodowa w Stanisławowie będzie miała swą orkiestrę symfoniczną

24 i 25 lutego w Filharmonii w Stanisławowie odbywał się konkurs na stanowisko dyrygenta-kierownika artystycznego przyszłej orkiestry symfonicznej oraz członków orkiestry. Decyzja o jej powołaniu zapadła w roku 2007.

W Łucku zostało otwarte Centrum Informacyjne UE dla regionu wołyńskiego, rówieńskiego i lwowskiego

Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 29 lutego na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki. Na otwarciu był obecny Ian Boag, Przewodniczący Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Ukrainie i Białorusi.

Wandale zbierali metal na cmentarzu

Od pewnego czasu do milicji w Krzemieńcu coraz częściej zaczęto się zwracać ze zgłoszeniami bezczeszczenia grobów. .Jak się okazało, troje mieszkańców Krzemieńca wraz z organizatorem z Tarnopola wałęsało się po cmentarzach, zrywając z ogrodzeń grobów wartościowe metalowe przedmioty. Na dziś udokumentowano czternaście przypadków działalności przestępczej wandali.

Trybunał Europejski zadecyduje, czy może nie-bezpośredni potomek księcia Lubarta sprywatyzować zamek w Łucku

Łucka Rada Miejska otrzymała wcześniej prośbę o sprzywatyzowaniu od obywatela o nazwisku Lubart, mieszkającego w Charkowie. Poinformowano go, że ta sprawa nie jest na czasie, jednak Lubart zwrócił się do sądu. W Łucku odnaleziono dokument o zawarciu małżeństwa litewskiego księcia Lubarta z ukraińską księżną. Jest też informacja o zamku w Łucku. W jednym z punktów deklaracji ślubnej księcia Lubarta przewidziane zostało, że zamek może zostać przekazany w spadku, jednak tylko bezpośrednim potomkom, tj. dzieciom z małżeństwa Lubarta i jego żony. Wiadomo jednak, że w tym małżeństwie nie było dzieci. W Radzie Obwodowej Wołynia uważa się więc, że, mimo iż sprawa trafiła do Trybunału Europejskiego, przekazanie zamku panu Lubartowi z Charkowa nie ma żadnych perspektyw.
Wróć do strony głównej