Troska o dzieci-sieroty we Lwowie

Informacja Lwowskiej Rady Miejskiej

Aby ulżyć losowi lwowskich dzieci-sierot, Lwowska Rada Miejska przewiduje pewien zakres działań o charakterze organizacyjnym i socjalnym. Niektóre sprawy, poruszane przez Radę Miejską, są aż nazbyt oczywiste.

W tym roku szkolnym uczniom sfinansowano zakup mundurków oraz strojów gimnastycznych. Z okazji Dnia świętego Mikołaja przewidziane jest przekazanie pomocy finansowej na każde dziecko, będące sierotą całkowitą, a także takie, które zostało pozbawione opieki. Wysokość pomocy finansowej stanowi 300 grywien.

Radni lwowscy mają zamiar apelować do ministerstwa rodziny, młodzieży i sportu Ukrainy o wprowadzenie zmian do akt ustawodawczych, dotyczących obowiązku ubezpieczeniowego dzieci-sierot.

Dzieci sieroty oraz dzieci, pozbawione opieki rodziców, otrzymają bezpłatne leki.

Ważnym kierunkiem pracy w tym roku jest wprowadzanie form alternatywnych opieki nad dziećmi, czyli tworzenie rodzin adopcyjnych oraz rodzinnych domów dziecka. Obecnie we Lwowie jest 6 rodzin adopcyjnych, w których wychowuje się sześcioro dzieci. W grudniu ubiegłego roku powstał rodzinny dom dziecka, w którym przebywa obecnie pięcioro dzieci. Ważnym uzupełnieniem działań w tym kierunku jest tworzenie prywatnych domów dziecka. W roku 2007 utworzono dwa małe prywatne domy dziecka dla 30 dzieci, które mają nazwy „Opieka” i „Łaska”. Ważna jest też aktywizacja procesu adopcyjnego i we Lwowie w tym kierunku widać pozytywne zmiany. W roku 2006 adoptowano 36 dzieci, w roku ubiegłym – 55.

Dzieciom, których rodzice zginęli na skutek wypadku przy pracy, ma zostać zapewnione bezpłatne wyżywienie. Dzieci sieroty będą miały prawo do bezpłatnego udziału w pracy różnych kółek, a po osiągnięciu 18 roku życia mają się wprowadzić do nowych mieszkań.

Notatka informacyjna:

Według danych z dnia 1 stycznia 2008 roku w ewidencji Wydziału d.s. dzieci Lwowskiej Rady Miejskiej przebywa 226 dzieci sierot oraz 413 dzieci, pozbawionych opieki rodziców.
Wróć do strony głównej