Konstanty Czawaga

Odrodzenie kultu bł. Jakuba Strzemię

31 marca w Katedrze Lwowskiej rozpocznie się jego proces kanonizacyjny

 

Metropolita lwowski kardynał Marian Jaworski wystosował List Pasterski w związku z rozpoczęciem procesu kanonizacyjnego bł. Jakuba Strzemię. Hierarcha przypomniał, że jego poprzednik w posłudze biskupiej, a dziś już święty abp Józef Bilczewski w Liście Pasterskim w 500. rocznicę śmierci bł. Jakuba Strzemię w 1909 roku napisał: „Czemu dziś tak cicho o łaskach, wyjednanych za przyczyną bł. Jakuba? Nie naszego Błogosławionego w tym wina. Nie ustała dobroć Jego, nie ustała też moc Jego u Pana Boga. On wciąż jednakowo u Boga potężny, wciąż mocen być dobrym przewodnikiem łask Bożych. Wina jest po naszej stronie. Zmalały modlitwy nasze do bł. Jakuba, stąd On, mimo całą swą dla nas i dla Ojczyzny miłość mając, nie może nam pomagać, przynajmniej w tym stopniu, jak tego pragnie”.

Kardynał Jaworski poinformował, że w ramach przygotowań do uroczystego obchodu jubileuszu 600-lecia narodzin dla Nieba bł. Jakuba Strzemię, który przypada 20 października 2009 r., już w najbliższym czasie, w dniu 31 marca b.r., w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, w Katedrze Lwowskiej zostanie rozpoczęty jego proces kanonizacyjny. „Pamiętajmy, że dziejowe przeszkody, ograniczające kult naszego Arcybiskupa, wynikają w dużej mierze z kontekstu historycznego, w jakim znalazło się państwo polskie, - zaznaczył lwowski metropolita. - Beatyfikacja arcybiskupa Jakuba, która miała miejsce w 1790 roku, odbywała się w bardzo trudnej sytuacji dziejowej. Wraz z utratą wolności państwowej i próbami niszczenia przez zaborców kultury i tradycji, przystąpiono do kasaty zakonów. Wiązało się to z niszczeniem ich tożsamości i dokonań w wielu dziedzinach życia. W niepamięć odchodziły postacie wielkiego autorytetu i dorobku. Taki los spotkał także bł. Jakuba.” W okresie pod zaborem austriackim nie było sprzyjających warunków dla rozwoju kultu bł. Jakuba Strzemię i doprowadzenia do kanonizacji. Jednak, w 1890 r., z okazji setnej rocznicy jego beatyfikacji, we Lwowie zorganizowano uroczystości z nabożeństwami i odpustami. Dzięki zabiegom arcybiskupa lwowskiego św. Józefa Bilczewskiego oraz staraniom franciszkanów, zorganizowano we Lwowie uroczyste obchody z racji 500-lecia śmierci bł. Jakuba. Dalej na prośbę lwowskiego metropolity św. Pius X ogłosił bł. Jakuba wraz z Matką Bożą Królową Polski współpatronem Archidiecezji Lwowskiej. Również dekretem papieża św. Piusa X z dnia 16 marca 1910 r. ustanowiono błogosławionego Jakuba, obok św. Antoniego z Padwy, współpatronem krakowskiej prowincji franciszkanów, którzy także współcześnie pracują na terenie Archidiecezji Lwowskiej.

„Jestem przekonany, że gdyby nie II wojna światowa, zmiana granic oraz dramatyczne losy wiernych naszego Kościoła, kult naszego Patrona trwałby i rozwijał się bez przeszkód,” - zaznaczył w Liście Pasterskim kardynał Marian Jaworski. Lwowski metropolita przypomniał duchowieństwu i wiernym wielką postać bł. Jakuba Strzemię, jego zasługi dla Lwowskiej archidiecezji i tych miejsc, gdzie on pracował.

Jakub Strzemię, inaczej zwany Jakubem Strepa, urodził się ok. 1340 r. na terenie diecezji krakowskiej. Był franciszkaninem, w latach 1385-1388 - przełożonym klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. Zasłynął jako gorliwy misjonarz ziem wschodnich, był mianowany inkwizytorem na całą Ruś.

Służył radami świętej królowej Jadwidze i jej mężowi Władysławowi Jagielle. Za protekcją królewskiej pary papież Bonifacy IX mianował go arcybiskupem halickim. W tych trudnych czasach organizował i umacniał struktury diecezji, tworzył nowe parafie, sam nauczał wiernych zasad wiary i katechizował. Nadano mu tytuł „Przyjaciela dzieci”. Był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu, również odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Arcybiskup Jakub Strzemię był wrażliwy na potrzeby biednych i chorych, dlatego swoje dochody biskupie przeznaczał na potrzeby szpitala Świętego Ducha oraz na schronisko dla biednych i pielgrzymów. Kardynał Marian Jaworski też wspomniał, że bł. Jakub Strzemię jako pierwszy w swoich dokumentach używał nazwy miasta Lwów. Na wiadomość, że zamierza przenieść stolicę metropolii do Lwowa, mieszkańcy miasta bardzo ofiarnie i szczodrze zabrali się do budowy katedry. Jej poświęcenia Jakub dokonał w 1404 r. Umarł 20 października 1409 r. Liczne cuda przy grobie arcybiskupa Jakuba doprowadziły do ogłoszenia go błogosławionym przez papieża Piusa VI w dniu 11 września 1790 r.

W najbliższych latach, oprócz jubileuszu 600-lecia śmierci bł. Jakuba Strzemię, Kościół Lwowski będzie obchodził inne rocznice, związane z jego życiem: w 2010 r. - 670. rocznica urodzin (1340 r.); 11 września 2010 r.: - 210. rocznica jego beatyfikacji (11 IX 1790 r.); 27 kwietnia 2011 r.:- 620. rocznica nadania mu arcybiskupstwa przez papieża Bonifacego IX (17 VI 1391 r.).

Metropolita Lwowski kardynał Marian Jaworski wezwał, aby 21. dnia każdego miesiąca w kościołach Archidiecezji Lwowskiej w sposób szczególny modlić się w intencji rychłej kanonizacji bł. Jakuba Strzemię, również zachęcił do pielgrzymek i przypomnień miejsc związanych z życiem i działalnością bł. Jakuba, takich jak Lwów, Halicz, Lubaczów, Tarnów i Kraków.

Cytaty:

„Nie przedawnił się, bowiem błogosławiony Jakub Strzemię. Wprowadza nas żywo w tajemnicę zbawczej Miłości Boga i w tajemnicę ludzkiego serca, niespokojnego, dopóki nie spocznie w Bogu. Wprowadza nas w tajemnicę powołania świętości, apostolstwa, ewangelizacji, w tajemnicę łaski(...) Tajemnicą jego świętości i apostolskiej mocy było szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i synowska miłość do Matki Bożej. Wiele troski poświęcał sprawie budzenia powołań oraz należytej formacji duchowieństwa”.

(List z okazji 200. rocznicy beatyfikacji bł. Jakuba Strzemię, „W nurcie franciszkańskim” 6:1997, ss. 152- 153).

„O daj nam, Boże, na nasze łany i dziś Jakuby, zacne kapłany.”(…) Jubileusz ten jest, więc wielkim darem Boga na nasze czasy dla Kościoła i całego duchowego dziedzictwa Błogosławionego. Bieleją łany, wzrastają potrzeby Ludu Bożego, rośnie Lud Boży i jego wiara. „Daj nam, Boże, i dziś Jakuby!”

(List z okazji 200-ej rocznicy beatyfikacji bł. Jakuba Strzemię, „W nurcie franciszkańskim” 6:1997, s. 152- 153).
Wróć do strony głównej