Wiadomości galicyjskie

Irena Masalska

Wykorzystano wiadomości Zachodniej Korporacji Informacyjnej

 

Rozmowy prezydenta Ukrainy, premiera i mera Lwowa o lwowskim lotnisku

25 marca, w Jałcie na Krymie, pod przewodnictwem Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki, odbyło się posiedzenie założycielskie Narodowej Rady ds. Współdziałania Organów Władzy Państwowej i Samorządów Lokalnych, w którym wziął udział również mer Lwowa Andrij Sadowyj. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie lotnisk w miastach, organizujących EURO 2012 na Ukrainie. W spotkaniu wzięła również udział premier Ukrainy Julia Tymoszenko, Przewodniczący Parlamentu Ukrainy Arsenij Jaceniuk, gubernatorzy, merowie oraz przewodniczący rad obwodowych. Poruszone zostały m.in. problemy miejskich lotnisk. Mer Lwowa akcentował uwagę na potrzebie przekazania lwowskiego lotniska na własność miasta.

 

We Lwowie rozpowszechniano ulotki z wezwaniem „Rosja wzywa! Ojczyzna czeka!”

25 marca, we Lwowie, nieznane osoby rozpowszechniły ulotki z wezwaniem do lwowskich Rosjan o powrót do ich ojczyzny historycznej. Pod wezwaniem nie ma jednak żadnego podpisu, ale są podane adresy sześciu placówek dyplomatycznych Rosji na Ukrainie.

 

W Kijowie otwarto przedstawicielstwo Lwowa, które zajmie się organizacją EURO 2012

Na czele nowej placówki stanął zastępca mera Lwowa ds. organizacji EURO 2012 Ołeksander Żarikow. Zakres zadań przedstawicielstwa - współpraca z Ministerstwem Gospodarki, Młodzieży i Sportu, Finansów, a także Piłkarską Federacją Ukrainy oraz Agencją ds. Przygotowań i Organizacji Finału Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. „Przedstawicielstwo już funkcjonuje – prawie codziennie odbywają się tu różne spotkania, narady, wystawy, w których biorą aktywny udział nasi pracownicy, aby w należyty sposób reprezentować Lwów przed urzędnikami ministerstw i inwestorami. Oprócz mnie w biurze pracuje jeszcze trzy osoby”, - opowiedział Ołeksander Żarikow.

 

Hotele we Lwowie

Eksperci UEFA dobrze ocenili przygotowanie bazy hotelowej Lwowa do EURO 2012. Każdy z hoteli przekazał ekspertom z UEFA projekt, w którym określono zakres i wartość robót na każdym etapie realizacji projektu, a także terminy. Jak informuje UEFA, prowadzona jest rekonstrukcja i modernizacja już istniejących hoteli. Do standardu pięciu gwiazdek doprowadzi się hotele „Leopolis”, „Dniestr-Premier-Palace” oraz „Opera”. Na ul. Fredry i ul. Osmomysła także staną hotele pięciogwiazdkowe. Jeśli chodzi o hotele czterogwiazdkowe, to w pobliżu Lwowa pracują cztery takie zakłady, liczące razem 1200 pokoi. Poza tym, zaplanowano wybudowanie hotelu przy ul. Fedorowa, projekt jest opracowywany. Biorąc pod uwagę istniejącą już ilość hoteli trzygwiazdkowych i tych, których projekty są obecnie w opracowaniu, we Lwowie będzie ich wystarczająca ilość. We Lwowie rozpoczęto budownictwo jedenastu nowych hoteli. Już udostępniono siedem nowych działek, dziewięć ma być udostępnionych. W planach jest postawienie hoteli w miejscu lwowskiego izolatora śledczego i poprawczaka.

 

Budowa nowych dróg na Ziemi Lwowskiej do EURO 2012

Na budowę, rekonstrukcję, remont według standardów europejskich dróg samochodowych w połączeniach międzymiastowych przyznano 6 miliardów 974, 7 miliona grywien. Część środków nadejdzie z budżetu państwa, pozostałe – z innych źródeł.

 

O siedmiu najważniejszych zamkach na Podkarpaciu

Na Ziemi Stanisławowskiej w stanie niezadowalającym jest 98 zabytków architektury, najwięcej – 21 – w Stanisławowie. Nieodzownego remontu wymaga 129 unikatowych cerkwi drewnianych. Aby podnieść zabytki z ruiny, potrzeba 8,5 miliona grywien. Dla zachowania i użytkowania siedmiu najważniejszych  budowli zabytkowych– w Haliczu, Rakowcu, Czernielicy, w Pniowie pod Nadwórną, w Mariampolu koło Halicza, wieży twierdzy miejskiej w Nadwórnej, Pałacu Potockich w Stanisławowie potrzeba 5 milionów 580 tysięcy grywien. Na Podkarpaciu w ewidencji państwowej jest 3903 zabytki, w tym 1490 zabytków archeologicznych. Pod ochroną państwa przebywa 587 zabytków architektury sakralnej – 446 cerkwi, 88 dzwonnic, 2 kaplice, 31 kościołów, 7 synagog, 7 klasztorów. Na terenie Ziemi Stanisławowskiej jest położonych 20 zamków i zespołów pałacowych.

 

W powiecie Skole powstanie drugi „Bukowel”

We wsi Wołosianica powiatu Skole rozpoczęto realizację projektu „Beskid-park”. Przewiduje wybudowanie 7 wyciągów narciarskich, które będą łączyły pasma górskie w jeden system. Planuje się też wybudowanie zespołu hotelowego na 2 tys. miejsc. Będzie to więc konkurencja dla Bukowelu.

 

W Łucku zostaną wybudowane baseny i pałac sportów zimiowych

Mer miasta Bogdan Szyba uważa, że trzeba budować, co najmniej, dwa baseny i w różnych częściach Łucka. Urzędnicy mają ustalić, jakie baseny są potrzebne, ile i w jakich częściach miasta. Miasto potrzebuje także pałacu sportów zimowych z lodowiskiem hokejowym.

 

Lotnisko w Łucku – w rezerwie EURO 2012

Decyzję o tym podjęto 26 marca. W kwietniu do Łucka przyjedzie grupa fachowców z UEFA, którzy wyznaczą, jakich działań trzeba dokonać, aby dobrze przygotować lotnisko dla przyjmowania gości EURO-2012.
Wróć do strony głównej