Kamień węgielny pod gmach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Coś więcej, niż piękny obiekt

Irena Masalska tekst


2 maja 2008 roku. Jest chłodno i deszczowo. Na dziedzińcu przed nowym gmachem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przy ul. Iwana Franki zbierają się lwowianie i goście. Kapela „Lwowska fala” śpiewa znane piosenki. Za chwilę odbędzie się tu uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

Na czele delegacji z Polski był pan Ryszard Legutko, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Przybyli także: Adam Struzik, Marszałek województwa mazowieckiego oraz wojewodowie podkarpacki i lubelski, prezydenci Lublina i Zamościa oraz inni dostojni goście. Na czele przedstawicielstwa władz Ukrainy był Mykoła Kmit, gubernator Ziemi Lwowskiej oraz Myrosław Senyk, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej.

Po wykonaniu hymnów Ukrainy i Polski, zwracając się do zebranych, Konsul Generalny RP we Lwowie Ambasador Wiesław Osuchowski powiedział:„Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, bo jest to Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jutro –3 maja, święto narodowe Polski, polskiej konstytucji. Ja, przybywając do Lwowa, postawiłem sobie dwa cele – otworzymy i poświęcimy Cmentarz Orląt, zbudujemy Konsulat i trzeci cel – wmurujemy kamień węgielny pod Dom Polski. Cmentarz Orląt został otwarty i poświęcony, dzisiaj wmurujemy kamień węgielny pod Konsulat. Stało się to dlatego, że mam ogromne wsparcie w mojej społeczności, w moich rodakach, Polakach. Należę też do osób, które na swojej drodze spotykały wspaniałych ludzi – przedstawicieli władzy, administracji obwodowej, kilku gubernatorów, rady miasta. Bez ich decyzji i pomocy byłoby to niemożliwe. Dzisiaj widzimy, że to będzie nowoczesny, wspaniały konsulat, który będzie obsługiwał obywateli ukraińskich, ale również będzie miejscem spotkań dla wszystkich. Dzisiaj przyjmujemy was w skromnych warunkach, ale w następnym roku, tak sądzę, już w maju, będziemy w nowoczesnym pięknym obiekcie. Inwestujemy tu prawie 6 milionów euro. W międzyczasie otwieramy następną sekcję wizową. To nasz ogromny wysiłek, ogromny gest w kierunku obywateli ukraińskich, żeby tu spotykali się z życzliwością, uśmiechem, byli obsługiwani w sposób nowoczesny, godny. Na to spotkanie przybyło wielu znakomitych gości z Polski oraz wysoka reprezentacja władz lwowskich. Jest to również potwierdzenie dobrych, wspaniałych stosunków, jakie łączą nasze narody, jakie łączą dobrych sąsiadów.”

Pan Ryszard Legutko, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP zaznaczył: „Dziś jest ważny i dobry dzień dla Ukraińców i dla Polaków. Już dawna wiadomo było, że we Lwowie potrzebny jest sprawny, nowoczesny budynek konsulatu polskiego we Lwowie. To nie jest wyłącznie sprawa budynku. To sprawa komunikacji, relacji między Ukrainą a Polską, między obywatelami Ukrainy a obywatelami Polski. Droga do Polski otwiera możliwości wejścia do całej Unii Europejskiej. Cieszymy się z tego obiektu i nowych możliwości komunikacyjnych. Niech mi będzie wolno wyrazić wdzięczność, a także satysfakcję w imieniu Pana prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, któremu leżą bardzo na sercu sprawy relacji Polski i Ukrainy. To jest dobry dzień. Wszystkim, którzy do tego się przyczynili, gospodarzom Konsulatu polskiego, gospodarzom pięknego miasta Lwowa serdecznie dziękuję.”

Gubernator Ziemi Lwowskiej Mykoła Kmit mówił o tym, że połączenie wysiłków Ukrainy i Polski pod takim symbolicznym znakiem oznacza, że rozpoczynamy nową epokę w rozwoju państwa ukraińskiego, nową epokę w rozwoju kontaktów między Ukrainą a Polską. „Mam nadzieję, że ten symboliczny znak nigdy nie zostanie znaleziony w ruinach tego wielkiego budynku. Po latach nasze dzieci nie będą korzystały z tego budynku, jako z miejsca, w którym się otrzymuje wizy, ale będzie to budynek, łączący wysiłki Wschodu i Zachodu. Będzie tu przebiegała współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa historycznego, kultury, sztuki, ochrony zdrowia i środowiska. Ten budynek powinien się stać symbolem zjednoczonej wielkiej Europy.”, - zaznaczył pan gubernator.

W dokumencie, który został wmurowany w fundament przyszłego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, zapisano: „ Niniejszy dokument potwierdza, iż w dniu 2 maja Roku Pańskiego 2008 dokonano wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego w fundamenty budowanego gmachu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Wzniesienie tego gmachu jest historycznym wydarzeniem w powojennych stosunkach polsko-ukraińskich. Rozpoczęcie budowy siedziby Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie stało się możliwe dzięki staraniom Ministerstwa Spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz wytężonej pracy pracowników, zatrudnionych w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Strona polska dziękuje lwowskiej Obwodowej Państwowej Administracji oraz władzom miejskim Lwowa za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Budowa gmachu finansowana jest w stu procentach ze środków, wyasygnowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Inwestorem generalnym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt gmachu wykonał Państwowy Instytut Projektowania Miast „Miastoprojekt” ze Lwowa. Wykonawcą jest Spółka u ograniczoną odpowiedzialnością Kompania BEEM Budserwis ze Lwowa.”

Po odczytaniu dokumentu złożyli pod nim podpisy gospodarze i goście, a także przedstawiciele projektanta gmachu Konsulatu i wykonawcy robót.

Następnie ks. biskup Leon Mały odmówił nad tym aktem erekcyjnym modlitwę: „Wszechmogący wieczny Boże, Syn twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten gmach i obdarz go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z tu obecnymi i wszystkimi, którzy będą przebywać w tym gmachu. Udziel im pokoju i radości w Duchu świętym, wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach, broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko Ty jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”

Ksiądz biskup pobłogosławił zebranych i dokonał poświęcenia aktu erekcyjnego. Został on schowany w specjalnej metalowej kapsule, a następnie – wmurowany w fundamenty nowego gmachu Konsulatu.

Ufamy, więc, że już za rok piękny nowoczesny gmach Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej otworzy swe podwoje dla Ukraińców i Polaków. Wszystkim, od których zależy realizacja tego przedsięwzięcia, życzymy wszelkiej pomyślności.




Wróć do strony głównej