Do Euro 2012

Wiadomości Lwowskiej Rady Miejskiej

Lwów opracował plan generalny infrastruktury ds. EURO-2012

Biuro EURO-2012 wraz ze strukturami niszowymi Lwowskiej Rady Miejskiej opracowało plan generalny infrastruktury miasta ds. EURO-2012 oraz skierowało go na rozpatrzenie do Gabinetu Ministrów Ukrainy. plan przewiduje rozwój miasta w związku z budownictwem stadionu i baz treningowych, rekonstrukcją lotniska, budownictwem i rekonstrukcją hoteli i domów akademickich, dróg komunalnych i komunikacji elektrycznej. Przewidziane jest również podniesienie poziomu obsługi medycznej we Lwowie poprzez budownictwo i przebudowę zakładów medycznych. Ołeh Zasadny – Dyrektor Departamentu EURO-2012 poinformował również, że zgodnie z planem generalnym budownictwo stadionu na terenie o powierzchni 4 ha przy ul. Stryjska – Kilcewa będzie trwało rok i 8 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych. Jednocześnie przebudowane stadiony „Sokół” (teren o powierzchni 3,8 ha przy ul. Patona 8 – na 1500 miejsc), „Młodość” (teren o powierzchni 3,8 ha przy ul. Bułgarskiej – na 4 000 miejsc), „Ukraina” (teren o powierzchni 4,52 ha przy ul. Aleja Lipowa 5 – na 26 000 miejsc) oraz inne będą oddane do użytku w grudniu 2010 roku.

 

W Radzie Miejskiej trwają prace nad projektem budownictwa sześciopasmowej pętli samochodowej przy ulicy Stryjskiej

Zgodnie z informacją z Biura EURO-2012 aktualnie sporządzana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa i trwają przygotowania do rozpoczęcia robót przy budownictwie pętli samochodowej w miejscu ulic Stryjska – Chutorówka. Pętla będzie miała sześć pasów ruchu o szerokości 3,75 m każdy, a szacunkowa szybkość pętli będzie wynosiła 100 km/godz. W Biurze Euro-2012 podkreślają, że taka pętla samochodowa jest inwestycją priorytetową, ponieważ korzystać z pętli będą mieszkańcy i gości miasta w celu dotarcia z lotniska, dworca bądź części centralnej miasta do stadionu. „W koncepcji komunikacyjnej, opracowanej dla Lwowa, taka pętla jest jedną z najważniejszych inwestycji, bo chodzi tu nie tylko o przygotowania do EURO-2012, lecz również o doskonalenie komunikacji miejskiej, łączącej centrum miasta z największą dzielnicą Lwowa – Sichowem. Dlatego też ta pętla budowana będzie jako pierwsza” – powiedział wicedyrektor Biura EURO 2012 Ołeh Wilura. Wg słów pana Ołeha Wilury, wszystkie obliczenia techniczno-ekonomiczne, niezbędne do rozpoczęcia budownictwa pętli, zostały wykonane przez zakład projektowania „Lwówdniprokomunbud”. Zgodnie z tymi obliczeniami, nowa pętla samochodowa, prowadząca do stadionu, będzie miała sześć pasów ruchu o szerokości 3,75 m każdy, a szacunkowa szybkość pętli będzie wynosiła 100 km/godz. Aktualnie sporządzana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa i trwają przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych. Pan Ołeh Wilura poinformował także, że budownictwo będzie trwało dwa lata od momentu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych. W sumie przed rozpoczęciem roku 2012 mają być oddane do użytku pięć pętli samochodowych, pozwalających na stabilizację intensywności ruchu na drogach miasta.

 

We Lwowie został zatwierdzony projekt szkicowy stadionu na EURO 2012

Odbyło się posiedzenie rady urbanistycznej, na którym został zatwierdzony projekt szkicowy stadionu dla przeprowadzenia Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 we Lwowie. Podczas posiedzenia omówiono sytuację urbanistyczną, plan generalny oraz dojazd do stadionu we Lwowie. Dużą uwagę w koncepcji projektowania stadionu zwrócono na parkingi. Dla obsługiwania personelu i VIP gości wydzielono 1593 miejsc parkingowych. Terytorium dla furgonów oraz wozów transmisyjnych będzie stanowiło 6000 m kw. Pod względem planowania architektury i budowy, stadion odpowiada wymogom UEFA, liczba miejsc siedzących będzie stanowiła 33.400. W tym - ok. 300 miejsc – dla gości honorowych w pobliżu strefy VIP na trzecim poziomie oraz ok. 150 miejsc - w strefie na czwartym poziomie. Oprócz tego omówione zostaną rozmieszczenie oraz przeznaczenie wszystkich części konstrukcji stadionu, a mianowicie, budynków nieprodukcyjnych, pola do gry, tarasu rozdzielczego, dachu nad trybunami. W części wyposażenia inżynieryjnego zaprojektowany stadion będzie odpowiadał wszystkim funkcjonalnym wymogom UEFA na EURO 2012, w tym ze względu na rezerwowe źródła zasilania, oświetlenia i telewizji, system udźwiękowienia, urządzenia telekomunikacji, system bezpieczeństwa i dostępu, a także telebimu na północy i południu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa widzów na stadionie będą wykorzystane najnowsze konstrukcyjne i organizacyjne instalacje przeciwpożarowe. Zaproponowane przedsięwzięcia są oparte o odpowiednie reguły Norm Europejskich, które działają w całej Europie i są podstawą prawną dla budowy stadionów na Mistrzostwa Świata w 2006 roku oraz na Mistrzostwa Europy w 2008 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Arnika sp. z o.o. Wołodymyr Sledź, który jest autorem projektu szkicowego, architekt instytutu "Miastoprojekt" Petro Krupa, profesor katedry urbanistyki Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska Bohdan Posadśkyj. Liczba ogólna uczestników rady – 30 architektów ze strony ukraińskiej oraz austriackiej. Podczas posiedzenia rady architekci z austriackiego "Biura Konstruktorskiego Alberta Wimmera" zaprezentowali projekt szkicowy przyszłego stadionu. "Mistoproekt” złożył swoje propozycje w sprawie adaptacji projektu stadionu do ukraińskich wymogów i specyfiki.

 

Sprawdzano stan przygotowania hoteli

W dniach 2-3 czerwca do Lwowa przyjeżdżała grupa robocza ds. Monitorowania realizacji projektów inwestycyjnych, poświęconych budowie i rekonstrukcji sieci hotelowej w ramach przygotowania i przeprowadzenia na Ukrainie finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. W grupie roboczej byli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Turystyki, odpowiedniej służby państwowej, Ministerstwa Gospodarki Narodowej, Federacji piłki nożnej Ukrainy i innych struktur. Wyjazdowa grupa robocza zapoznała się ze stanem przygotowania czynnych hoteli oraz tych, które są budowane czy rekonstruowane. Także została rozpatrzona kwestia działek, udostępnianych pod budowę obiektów i hoteli, które zaplanowano wybudować. Poza tym, przedstawiciele grupy przeprowadzą szereg spotkań z wyznaczonymi inwestorami obiektów, które weszły do miejskiego oraz obwodowego programu przygotowania w celu uogólnienia informacji w sprawie realizacji wyżej zaznaczonych projektów inwestycyjnych.

 

Polska nie ma Achmetowów, którzy sfinansują budowę stadionów na EURO-2012

 „Zgodnie z wynikami badań UEFA, Warszawa pod względem przygotowań do EURO-2012 jest w tyle za Gdańskiem, Wrocławiem czy Krakowem. U was, szczególnie na Wschodniej Ukrainie, przygotowania są łatwiejsze – tam w Doniecku jest Achmetow, który wykłada pieniądze i nie ma problemów! U nas nie ma takiego systemu, żeby oligarcha finansował, na przykład, budowę stadionu”. O tym 28 maja podczas konferencji prasowej mówił dyrektor Polsko-Ukraińskiej Fundacji Współpracy PAUCI Warszawa/Kijów, Jan Piekło.

„II Ukraińsko-Polskie Forum Biznesu „Ukraina-Polska: wspólne wyzwania i interesy” umożliwiło dyskusje o tym, w jaki sposób przyciągnąć niezbędne inwestycje. Są one potrzebna i tu – na Ukrainie, i w Polsce. Inwestycji potrzebują stadiony, lotniska, hotele, infrastruktura, a także przejścia graniczne. Ze strony polskiej na forum było wielu inwestorów – przedstawicieli banków, Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, którzy przedstawili pomysły, skąd brać pieniądze na te inwestycje, jak można budować polsko-ukraińskie partnerstwo biznesowe w przyszłości” – podkreślił Jan Piekło.

Lew Zacharczyszyn, zastępca przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej, uważa, że problemy ma zarówno strona ukraińska, jak i polska, dlatego „lepiej krytykować za dużo, niż za mało”.

strona polska, żeby stymulować swoją pracę, mówi, że lepiej trwają przygotowania na Ukrainie, natomiast u nas mówią, że lepiej przygotowuje się Polska. Lepiej, żebyśmy bardziej naciskali na naszych urzędników na różnych szczeblach i oni trochę więcej emocji poświęcą na swoją pracę, a nie żebyśmy im dawali łatwo żyć” – dodał Lew Zacharczyszyn.

 

Budować, ale nie szkodzić

W związku z wykonaniem programu przygotowań do EURO 2012 we Lwowie wkrótce się rozpoczną szeroko zakrojone prace budowlane, remontowe, konserwatorskie i inne. Mogą one spowodować uszkodzenie zabytków architektury, powstawanie sytuacji awaryjnych. W związku z tym, we Lwowskiej Radzie Miejskiej zostanie powołana sekcja Rady Budowy Miasta przy Zarządzie ds. Architektury, aby móc skontrolować prowadzenie prac z rekonstrukcji budynków oraz budowy nowych obiektów, urządzania podziemnych parkingów w części centralnej miasta. Do sekcji rady Budowy miasta dołączyli też specjaliści resortów ds. sytuacji nadzwyczajnych oraz obrony cywilnej ludności. Sekcja ta będzie szczegółowo badała dokumentację projektową przed rozpoczęciem robót. Pozwoli to uniknąć nie tylko uszkodzenia zabytków architektury miasta, ale także zapobiegnie zagrożeniu zawaleniem się budowli oraz poniesieniu strat przez mieszkańców.

 

O rekonstrukcji lotniska we Lwowie oraz infrastrukturze komunikacyjnej

Na EURO-2012” spora ilość gości z Europy przybędzie drogą powietrzną. lotnisko lwowskie należy do największych na Ukrainie zachodniej. Największe na Ukrainie lotnisko jest w Kijowie, natomiast w promieniu 400-500 kilometrów od Lwowa takich, jak w tym mieście, lotnisk nie ma. Daje to niepowtarzalną możliwość do rozwoju systemu ruchu lotniczego. Na rekonstrukcję lotniska we Lwowie przyznano 140 milionów euro. O tym poinformował Oleg Wilura, zastępca dyrektora departamentu EURO-2012 we Lwowskiej Radzie Miejskiej. Przewiduje się też wybudowanie sześciu nowych przejść granicznych z Polską. Na drodze ruchu od dworca kolejowego we Lwowie do stadionu zostanie wybudowanych kilka węzłów transportowych, nowych ulic. Przewiduje się rekonstrukcję 100 km dróg istniejących i budowę 20 km dróg nowych. Rozpoczęły się prace nad wyłożeniem linii tramwajowej do Sichowa - największej dzielnicy mieszkaniowej w mieście. Przewiduje się też połączenie trolejbusowe Sichowa, w którym niebawem ma powstać park, z ulicą Stryjską. Powstaną nowe linie trolejbusowe, biegnące od lotniska i od dworca kolejowego, a także wydłużone zostaną linie trolejbusowe, łączące strefę stadionu z centrum miasta. Przewidziany jest zakup ponad 70 nowych tramwajów i trolejbusów.

 

Jeszcze o rekonstrukcjach

We Lwowie zostanie przeprowadzona rekonstrukcja ośmiu szpitali. Planuje się też zakup stu karetek dla pogotowia ratunkowego oraz 20 karetek reanimacyjnych. Na rekonstrukcję istniejącego oraz wybudowanie nowego gmachu międzynarodowego dworca kolejowego potrzebnych będzie 150-200 milionów euro. Administracja obwodowa Lwowa liczy w tej sprawie na inwestycje prywatne.

 

„EURO-2012 – budownictwo oraz infrastruktura”

Taką nazwę miało seminarium, zorganizowane we Lwowie z inicjatywy Austriackiej Misji Gospodarczej na Ukrainie. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele 13 austriackich spółek biznesowych, kierownictwo lwowskiej Administracji Obwodowej i Lwowskiej Rady Miejskiej oraz firmy ukraińskie. Przedstawiciel Austriackiej Izby Gospodarczej Heinz Walter zaznaczył, że przedstawiciele Austrii mogą przekazać swe doświadczenie w zakresie budownictwa, komunikacji etc. I zaprosił do Austrii delegację z Ukrainy. Dotychczasowe inwestycje austriackie stanowią ponad 10% inwestycji zagranicznych. Dla rozwoju biznesu austriackiego we Lwowie zaproponowano wykorzystanie wolnych działek gruntu z doprowadzonymi do nich mediami, a także wykorzystanie wolnych powierzchni produkcyjnych, na których Austriacy mogą ulokować swoje zakłady produkcyjne i rozwijać swój biznes. Pracownikami firm austriackich mogą też zostać przynajmniej niektórzy lwowscy studenci, których jest obecnie 150 tysięcy.

 

Spotkanie przedstawicieli miast – gospodarzy EURO-2012 z ekspertami UEFA

W trakcie spotkania, które miało miejsce w Kijowie, przedstawiciel każdego miasta ukraińskiego miał godzinę na zaprezentowanie stanu projektu stadionu, począwszy od architektury, skończywszy na finansowaniu. Jeśli mowa o architekturze, to chodziło o to, czy projekt stadionu odpowiada normom UEFA, ma on odpowiednią ilość miejsc, drogi ewakuacyjne, dojazdowe, czy została opracowana koncepcja medyczna oraz koncepcja świadczenia usług i bezpieczeństwa na stadionie. W trakcie omawiania problemu finansowego ważną rolę odegrały ryzyka, które wynikają w trakcie realizacji projektu. Jeśli chodzi o Lwów, to zaznaczono, że został zatwierdzony projekt szkicowy stadionu, odpowiadającego wymogom UEFA ze względu na ilość miejsc. Opracowano schemat wejścia kibiców na stadion oraz ich rozlokowania w sektorach, system ewakuacji, opracowano też działania w zakresie bezpieczeństwa. Poza tym, ekspertów UEFA interesowała sprawa grafiku projektowania oraz otrzymania dokumentacji zezwalającej na budownicttwo stadionu lwowskiego. Przewiduje się, że załatwienie tych formalności zostanie sfinalizowane w ciągu 30-45 dni. Takie terminy są przewidziane w projekcie i nie będzie żadnej zwłoki z rozpoczęciem prac budowlanych. Tak uważa dyrektor departamentu EURO-2012 Oleg Zasadny.

 

Będzie trzeba – wylądujemy w Łucku

Na czas EURO 2012 Lotnisko wojskowe w Łucku uznano za zapasowe dla lotniska we Lwowie. Administracja obwodowa w Łucku pracuje nad przygotowanie materiałów, które należy złożyć w Ministerstwie transportu i Łączności Ukrainy.

 
Wróć do strony głównej