Wiadomości galicyjskie

Halina Pługator, Irena Masalska, Konstanty Czawaga

Foto Konstanty Czawaga oraz archiwum

 

30 maja na ulicach Lwowa papierosy wymieniano na... cukierki

Z okazji światowego dnia bez tytoniu 30 maja we Lwowie odbyła się akcjaLwów za zdrowie”. W trakcie akcji przy uniwersytecie im. Iwana Franki, na Alei Swobody, na rynku oraz przy Politechnice Lwowskiej lwowianom wymieniano papierosy na cukierki. Po południu zebrane wyroby tytoniowe zostały publicznie spalone. (IM)

 

Młodzi literaci z Polski, Niemiec i Białorusi – w „Gabinecie”

28 maja w kawiarni „Gabinet” we Lwowie odbyło się spotkanie z literatami z Polski, Niemiec i Białorusi, którzy uczestniczyli w projekcie „Kraków-Ekspres”. Moderatorem spotkania był lwowski poeta i tłumacz Ostap Sływyński. Projekt literacki „Kraków-Ekspres” prezentował spotkanie z pisarzami-uczestnikami programu stypendialnego „Homines Urbani” w Krakowie wiosną 2008 r. Do Lwowa przyjechali: Łukasz Orbitowski (Polska), Xóchil A. Schütz (Niemcy), Adelajda Truścińska (Polska), Illia Sin (Białoruś). „Homines Urbani” to program stypendialny, który ma na celu stworzenie międzynarodowego forum dla pisarzy, tłumaczy i krytyków literatury. Realizowany jest m.in. w postaci trzymiesięcznego wspólnego pobytu młodych artystów z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy w Willi Decjusza w Krakowie. (IM)

 

Uwaga! Oszuści!

Pewnemu mieszkańcowi powiatu Jaworów zaproponowano otrzymanie wizy Schengen w Konsulacie RP we Lwowie poza kolejką. Warunkiem uzyskania upragnionego dokumentu było zapłacenie „pośrednikowi” 500 dolarów. Zmęczony i zdenerwowany mężczyzna zapłacił, wizę otrzymał, ale granicy nie przekroczył – wiza była fałszywa. (IM)

 

Łapać złodzieja!

12 czerwca w kolejce do działu wizowego Konsulatu Generalnego RP we Lwowie została złapana na gorącym uczynku mieszkanka wsi Stzałki na Ziemi Lwowskiej. Zauważono u niej portfel stojącej w kolejce osoby poszkodowanej. Po rewizji dokonanej przez pracowników milicji, u złodziejki znaleziono także skradziony wcześniej telefon komórkowy oraz ozdoby ze złota. (IM)

 

 

We Lwowie naukowcy z pięciu krajów omawiali stosunki ukraińsko-ormiańskie

W dniach 29-30 maja we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona stosunkom ukraińsko-ormiańskim. Naukowcy z Polski, USA, Niemiec, Armenii i Ukrainy omówili kwestie historii, kultury, tożsamości diaspory ormiańskiej na Ukrainie i w Europie Wschodniej, a także inne aspekty stosunków ormiańsko-ukraińskich. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Armenistyki University of Michigan, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Centrum Ukraińskich Badań Historycznych im. Petra Jacyka (Kanada) oraz Lwowski Oddział Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa. (IM)

 

W Truskawcu został otwarty bar „Wieczność” – w kształcie...trumny (FOTO!!!)

Firma „Wieczność”, świadcząca w Truskawcu usługi pogrzebowe, otwarła w tym mieście bar o tej samej nazwie. Bar ma kształt trumny o długości 20 metrów, wysokości i szerokości – po 6 metrów, wykonany został z desek sosnowych. Zamiast stołów w barze stoją również trumny. Menu jest takie, jak na stypie w 9 i 40 dniu po śmierci bliskiej osoby. Nazwy potraw także nawiązują do stypy. Co miesiąc w Truskawcu umiera 21-23 osób. (IM)

 Bar

Rezerwat “Roztocze” ma unikatową kolekcję motyli

W rezerwacie, położonym na terenie powiatu Jaworów na Ziemi Lwowskiej, działa Muzeum Przyrody. Wśród jego eksponatów jest unikatowa kolekcja motyli. Samo muzeum- rezerwat stało się centrum przygotowania ekologicznego uczniów i nauczycieli powiatu i Ziemi Lwowskiej. (IM)

 

Łemkowie porządkowali zamek w Jazłowcu

W dniach 31 maja-1 czerwca odbywał się drugi etap porządkowania zamku w Jazłowcu pod Buczaczem na Ziemi Tarnopolskiej. Akcję zorganizowano przy wsparciu Towarzystwa Ogólnoukraińskiego „Łemkowszyczyzna”, Administracji Obwodowej w Tarnopolu, administracji powiatu Buczacz oraz rady wiejskiej w Jazłowcu. W trakcie porządkowania zamku wolontariusze mieli wycieczkę do klasztoru sióstr-służebniczek, ojców bazylianów oraz do Ratusza w Buczaczu. Uczestnicy akcji wyjeżsżdali takrze do Monastyrzysk i do Brzeżan. Zamek w Jazłowcu jest datowany na wiek XV. Był gniazdem rodowym magnatów Jazłowieckich – gałęzi znanego rodu Buczackich. Ruiny starej twierdzy długo służyły za punkt obrony przed Tatarami i Rumunami. Od 1863 roku, od kiedy to pałac i teren przyległy do niego miejscowy pan Błażejowski przekazał siostrom zakonnym, w klasztorze w Jazłowcu była szkoła dla dziewcząt. Otrzymywały tu wykształcenie i wychowanie córki wielu znanych rodów polskich, m.in. córki Józefa Piłsudskiego. (IM)

 

„Ukraina-Polska: wspólne wyzwania i interesy”

Taki był temat II Ukraińsko-Polskiego Forum Biznesu, które odbywało się w dniach 30-31 maja we Lwowie. Forum zostało zorganizowane przez Polsko-Ukraińską Fundację Współpracy PAUCI oraz Niezależny Magazyn Kulturologiczny „Ї”. Patronat nad imprezą sprawowały Lwowska Rada Obwodowa oraz Ambasada RP na Ukrainie. Program imprezy przewidywał dyskusje na temat współpracy polsko-ukraińskiej oraz zagrożeń i szans związanych z organizacją EURO-2012, pozyskiwania inwestycji, rozwoju małego i średniego biznesu, zaoszczędzania energii, rozwoju reklamy i technologii PR. W programie Forum było 7 sesji: „współpraca polsko-ukraińska w obliczu nowych wyzwań”, „Przygotowania do EURO-2012 – szanse i zagrożenia”, „Perspektywy w pozyskiwaniu inwestycji”, „Perspektywy rozwoju małych firm i przedsiębiorstw”, „Zaoszczędzanie energii i możliwości jego finansowania”, „Rozwój rynku reklamowego i kampanii PR”, „Odpowiedzialność społeczna biznesu – etyka i zyski”. W forum uczestniczyli przedstawiciele najróżniejszych organizacji oraz instytucji polskich i ukraińskich. (IM)

 

We Lwowie Krzysztof Zanussi poprowadził warsztaty „Biznes i sztuka”

6 czerwca we Lwowskiej Szkole Biznesu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego odbyły się warsztaty pt. „Biznes i sztuka”, które poprowadził wybitny polski reżyser i scenarzysta filmowy Krzysztof Zanussi. Udział w spotkaniu był bezpłatny. (IM)

 

Do odnowienia cmentarzy i kaplic w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej są zapraszani wolontariusze (FOTO!!!)

Młodzieżowa organizacja ogólnoukraińska „świat-Ukraina” poszukuje uczestników międzynarodowych projektów wolontariackich w Polsce, które będą się odbywały w okolicach Tyrawy Wołoskiej. Miejscowość leży opodal granicy ukraińsko-polskiej, w Karpatach, na terenie, słynącym ze swych bogatych tradycji kulturalnych oraz pokojowego współżycia różnych grup etnicznych – Polaków, Niemców, żydów, Romów, Ukraińców, Rusinów. Wolontariusze będą pracowali nad odnowieniem cmentarza i kaplicy, będą oczyszczali teren Tyrawy Wołoskiej. Dla uczestników zostaną zorganizowane seminaria o wielokulturowej historii regionu, mniejszościach narodowych w Polsce. Organizatorzy będą się porozumiewali z uczestnikami w języku ukraińskim i angielskim. Terminy – to 5-19 lipca oraz 9-23 sierpnia. Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie, nie zwracają kosztów podróży. (IM)

 Kaplica

Na polsko-ukraińskim spotkaniu historyków we Lwowie omówione zostały „trudne pytania”

4 i 5 czerwca we lwowskim hotelu „Hetman” (ul. Włodzimierza Wielkiego 50) odbywało się XIII Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska-Ukraina. Trudne pytania. Ukraińsko-polskie stosunki w latach 1939-1947”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej RP, wielu polskich ośrodków naukowych oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: prof. Waldemar Rezmer, prof. Michał Klimiecki, prof. Grzegorz Mazur, dr Grzegorz Motyka i wiele innych. Ukrainę na spotkaniu będą reprezentować historycy ze Lwowa, Kijowa, Łucka oraz Równego: dr hab. Jarosław Daszkewicz, dr hab. Jarosław Isajewicz, prof. Włodzimierz Trochymowicz oraz zastępca dyrektora Archiwum Państwowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dr Serhij Kokin. W ramach seminarium zostały omówione 4 bloki tematyczne: 1. Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1939-1947 w świadomości społecznej współczesnych Ukraińców i Polaków. 2. Baza archiwalna do badań konfliktów ukraińsko-polskich w latach 1939-1947. 3. Chronologia ukraińsko-polskich stosunków w latach 1939-1947. 4. Bibliografia problematyki stosunków ukraińsko-polskich w latach 1939-1947. (IM)

 

Ukraińscy i polscy historycy opracują wspólną chronologię stosunków w latach 1939-1947

Ukraina i Polska stworzą wspólną chronologię stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1947. Takie postanowienie zostało uchwalone przez polskich i ukraińskich historyków podczas XIII Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Polska-Ukraina. Trudne pytania. Ukraińsko-polskie stosunki w latach 1939-1947”, które odbywało się w dniach 4-5 czerwca we Lwowie. Najtrudniejszym momentem podczas spotkania historyków z obu krajów była kwestia polsko-ukraińskiego konfliktu na Wołyniu w 1943 r. Między innymi, dyskusję wzbudziły terminy „ludobójstwo”, „czystki etniczne”, „kresy”, „kolaboracja”. W celu osiągnięcia kompromisu, prof. Michał Klimiecki zaproponował historykom, by powołali grupę roboczą. Jej zadaniem będzie opracowanie koncepcji wspólnej chronologii stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1947. Do składu grupy roboczej weszli: dr A. Bolanowski, prof. I. Iluszyn, prof. M. Łytwyn, prof. M. Klimiecki, dr G. Motyka oraz dr Z. Palski. (IM)

 

Będzie nowy kościół we Lwowie (FOTO!!!)

We Lwowie na Sichowie, największym nowym osiedlu, w tym roku rozpoczęto budowę nowego kościoła według projektu lwowskiego architekta Iwana Kowalenki. Zaprojektował on jeszcze dwie świątynie: w nowym lwowskim kościele w Rzęsnej już modlą się wierni, a w Borysławiu budowa jest prawie na ukończeniu. (KCZ)

 

Z Czerniowiec nad morze – ze Stanisławowa i Lwowa

Tego lata nie będzie lotów na południe z Czerniowiec. Tamtejszy port lotniczy jest zamykany na rekonstrukcję. bardzo popularne są wyprawy wakacyjne do Turcji, więc loty będą organizowane ze Stanisławowa i Lwowa. Do tych miast pasażerowie z Czerniowiec będą nieodpłatnie dowożeni autobusami, co jest jedyną niedogodnością. Ze Stanisławowa są rejsy czarterowe do Stambułu, Włoch, Antalii. (HP)

 

Rekonstrukcja w sanatorium „Szkło” pod Lwowem

Przewiduje się wybudowanie 5 budynków leczniczo-uzdrowiskowych na 70 osób każdy, bloku żywieniowego z restauracją dla 150 gości, baru z dyskoteką. Z okazji „EURO 2012” w sanatorium w Szkle zostaną wybudowane cztery budynki do wykonania zabiegów wodnych z saunami, parkingiem dla 100 samochodów oraz placem zabaw. (HP)

 

Od parków – do uzdrowisk

Trzy parki narodowe – „Jaworowski”, „Beskidy Skolego” oraz „Synewir” posiadają wszelkie zasoby, aby zostać strefami uzdrowiskowo-rekreacyjnymi. W parku „Beskidy Skolego” jest 12 źródeł i jeden szyb wodny. Są tam wody mineralne o właściwościach leczniczych. W „Beskidach Skolego” jest ponad 50 rodzajów roślin, wpisanych do Czerwonej Księgi. Glina we wsi Podgórce – to naturalne błota lecznicze, wpływają one na procesy metaboliczne w organizmie. W Jaworowskim parku narodowym są cztery źródła i jeden szyb wodny. Torfy na tym terenie mają właściwości biologiczne, jest 700 gatunków roślin, z których 200 – to rośliny lecznicze. We wszystkich parkach można stworzyć ośrodki wypoczynkowe, zorganizować różne rodzaje działalności turystycznej: turystykę konną i rowerową etc. Warto zorganizować nieduże ośrodki medyczne. (HP)

 

Do Polski – przez nowy Jahodyn

Na posterunku przygranicznym „Równe” w powiecie Luboml, otwrty został wydział straży granicznej „Jahodyn”. W uroczystościach z tej okazji udział wzięli: Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik oraz pełnomocnicy straży granicznej na odcinku Bug w Polsce. Do nowego wydziału przygranicznego należą dzielnice posterunków „Równe”, „Wysock”, wydziały kontroli granicznej „Jahodyn – stacja kolejowa” i „Jahodyn –auto”. Teraz ten wydział będzie urzeczywistniał ochronę granicy państwowej, kontrolę i odprawę osób, środków transportu i ładunków, a także prowadził działalność operacyjno-dochodzeniową. (HP)

 

Lwów i wołyń – za NATO

Centrum informacyjno-prawne „Nasze prawo” przy wsparciu Międzynarodowej Fundacji „Odrodzenie” rozpoczęło realizację projektu, dotyczącego podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców Ziemi Lwowskiej i Wołynia w sprawie integracji europejskiej oraz euroatlantyckiej. W ramach projektu we Lwowie odbyło się posiedzenie „okrągłego stołu” na temat: „Rola młodzieży Galicji i Wołynia w integracji europejskiej i euroatlantyckiej”, Lwowsko-Wołyńska olimpiada studencka z eurointegracji oraz wyścigi na motorach na trasie Lwów-Janów-Nowojaworówsk-Jaworów.” Takie akcje mają sprzyjać aktywizacji młodzieży w sprawie uczestnictwa w procesach integracji europejskiej. (HP)

 

Został zatrzymany stręczyciel z Polski

Milicja Lwowa zatrzymała 37-letniego obywatela polskiego, który oszukał mieszkankę Ziemi Stanisławowskiej i uczynił z niej w Polsce prostytutkę-tirówkę. Przypadkiem spotkał na dworcu podmiejskim kobietę, która skarżyła się, jak strasznie cierpi z powodu bezrobocia. Obiecał, że znajdzie dla niej dobrą pracę w jednej ze szwalni. W Polsce kobiecie siłą został odebrany paszport zagraniczny i została ona zmuszona do świadczenia w ciągu roku usług seksualnych kierowcom, jadącym trasą do Warszawy. (HP)

 

Prosimy nie rozrabiać w Czerniowcach – jesteście państwo śledzeni

W Czerniowcach w ramach wykonania programu „Bezpieczne miasto” na czterech placach miejskich: Katedralnym, Centralnym, Teatralnym oraz w pobliżu filharmonii umieszczone zostały ukryte kamery. Na każdym z placów jest po 4-5 kamer, z których obraz jest przekazywany do obwodowego resortu milicji. W ciągu doby na każżdym placu dyżuruje trzech milicjantów, kamery zaś są ukryte przed przechodniami. Obracają się one o 360 stopni, dzięki czemu milicjanci mogą stale monitorować sytuację i w razie potrzeby skierować na place większą ilość swych pracowników. (HP)

 

Jurija Andruchowicza próbowano...zrzucić z piedestału

Obok księgarni „Bukinista” w Czerniowcach nieznani sprawcy próbowali zrzucić popiersie znanego pisarza jurija Andruchowicza, które jest na fasadzie sklepu już niemalże od roku. Akt wandalizmu zauważyła pracownica księgarni. Autorem popiersia jest artysta-postmodernista Anatol Fedirko. Przedstawił on Andruchowicza jako neandertalczyka. Ponieważ popiersie zostało umocnione metalowym sworzniem, które na wskroś przenika rzeźbę, nie udało się go, zatem, oderwać i zrzucić na ziemię. Przez noc ten mały pomnik wisiał do góry nogami, wskutek czego pękła jego szyja. Na szczęście, autorowi pracy udało się w kilka godzin zreperować jedyny na Ukrainie pomnik pisarza. (HP)

 

W miejscu wypadku – restauracja

We Lwowie, na placu Halickim, w starym wagoniku tramwajowym została otwarta kawiarnia. Nazwa nie jest oryginalna, to po prostu „Stareńki tramwaj”. Podobne kawiarnie-tramwaje są w Rzymie, Zurychu i Malbourn. Administrator twierdzi, że miejsce na restaurację nie zostało wybrane przez przypadek. Jak świadczą źródła, na rogu ulic Halickiej i Wałowej miała miejsce pierwsza awaria tramwajowa, podczas której zderzyły się ze sobą tramwaj elektryczny i konny. Wagonik dla kawiarni wykonano w oparciu o stare makiety austriackie, znalezione w Polsce. Wewnątrz kawiarni są drewniane ławki, a zamiast poręczy – skórzane trzymadła. Kwity kasowe w „Stareńkim tramwaju” mają wygląd biletów. Odwiedzający kasują je i zabierają na pamiątkę. (HP)

 

Radość dla rodziny wielodzietnej

Rodzina ze wsi Daleszewo pod Horodenką otrzymała w prezencie od władz Ziemi Stanisławowskiej nowy ceglany dom, kupiony za pieniądze sponsorów. Wartość budynku stanowi 83 tysiące grywien. Matka z sześciorgiem dzieci mieszkała dotąd przez dziesięć lat w starej glinianej chacie, która, jak mówią mieszkańcy, została postawiona jeszcze za pańszczyzny. Dach przeciekał, a domek się walił. Trzy lata temu kobietę zostawił mąż. Wraz z kluczami do nowego domu dzieciom przekazano ubrania i żywność. Do końca lata nowe mieszkania otrzymaj jeszcze kilka rodzin z Podkarpacia. (HP)

 

Dzieła Sorochteja są oczekiwane w Watykanie

Na salach Lwowskiej Galerii Sztuki została otwarta wystawa ze 196 dzieł grafiki i malarstwa Osypa Romana Sorochteja, zaprezentowane po raz pierwszy. Po studiach na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych artysta pracował w prowincjonalnych miastach Galicji. Jest to kolekcja rodzinna, zaś wnuk artysty, Andrij, wydał album z 234 stron, zawierający reprodukcje prac Osypa Romana Sorochteja. Ze Lwowa wystawa pojedzie do Kijowa, do katedry św. Zofii, potem - do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i do Watykanu. Tam od dawna jest oczekiwana „Droga krzyżowa” artysty. (HP)

 

Lwów przyjmuje młode talenty

Do Lwowa, do Pałacu Potockich na VI Międzynarodowy Festiwal Rysunku Dziecięcego „Młode talenty –pod opieką króla Daniela” przyjechały dzieci z różnych regionów Ukrainy i Rosji. Uczestniczyły one w plenerze „Ja, moja rodzina i mój kraj”. Jadły kuleszę i artystycznie wykonane pierożki. Impreza poprzedziła międzynarodowy konkurs rysunku dziecięcego „Złota paleta”, który będzie trwał do końca 2008 roku. Jak mówią organizatorzy festiwalu, od czasu do czasu do Lwowa będą przyjeżdżali mali artyści i będą malowali architekturę Lwowa. (HP)

 

„Baśń w gaju”

Taką nazwę miał V Ogólnoukraiński festiwal dziecięcych zespołów teatralnych, który odbył się w skansenie lwowskim, nazywanym „Szewczenkowski gaj”. Udział wzięło 10 zespołów i prawie 200 uczestników. Dzieciom udostępniono dwie polany. Na pierwszej odbywały się zabawy i konkursy z udziałem postaci baśniowych, na drugiej czytali swoje baśnie autorskie Mykoła Zinczuk i Saszko Lirnyk. Poza tym, odbyły się też targi książki dla dzieci, warsztaty z wykonania lalek z nici oraz zabawek z ceramiki. (HP)

 

„Weekend na Starym Mieście”

Od początku lata, aż do jesieni we Lwowie będzie trwał festiwal „Weekend na Starym Mieście”. Każdego piątku na Rynku będą się odbywały pokazy filmów z historii Lwowa, starych zdjęć oraz prac artystów współczesnych. Co soboty będzie się odbywał koncert, w trakcie którego orkiestra będzie grała na żywo jazz, folk oraz muzykę klasyczną. Natomiast niedziela będzie poświęcona tango. Od posągu Diany do Ratusza zostanie wyłożony pomost z desek, na którym, oprócz tancerzy zawodowych, swoje umiejętności w wykonaniu tego tańca będzie mógł pokazać każdy chętny. Być może, powstanie także orkiestra kameralna, która będzie przygrywała do tanga. Ma to być coś w rodzaju imprezy tanecznej dla mieszkańców Lwowa i turystów. (HP)

 

Mieszkańcy Bukowiny – w sypialni imperatora

W Muzeum Krajoznawstwa w Czerniowcach została otwarta unikatowa wystawa. Podstawą ekspozycji stały się eksponaty dawnego Muzeum Krajowego, zwłaszcza, stary tron metropolitów Bukowiny i Dalmacji z Katedry św. Ducha, a także drewniane łóżko. Jak świadczą przekazy, właśnie na nim, w trakcie obchodów 500-lecia Czerniowiec, miał spać imperator Franciszek Józef. Cesarz nie przyjechał do stolicy Bukowiny, ponieważ obchodził własny poważny jubileusz, zaś łóżko, na którym nikt nie spał, na zawsze pozostało w mieście. Większość wartościowych eksponatów Austriackiego Muzeum Krajowego, za którego następcę uważa się Muzeum Krajoznawcze w Czerniowcach, została wywieziona w latach II wojny światowej. Do nowego muzeum trafiły jedynie 374 przedmioty z dawnego muzeum krajowego Bukowiny oraz 50 książek z ogromnej biblioteki metropolitów bukowińskich. (HP)

 

Łemkowie są niezadowoleni z tego, w jaki sposób turyści traktują pomnik Nikifora.

Prezes Światowej Federacji Organizacji Ukraińsko-Łemkowskich, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Organizacji Ogólnoukraińskiego Towarzystwa „Łemkowszczyzna” Wołodymyr Ropeckyj, oświadczył, ze organizacje łemkowskie są zaniepokojone i oburzone tym, w jaki sposób obchodzą się z lwowskim pomnikiem Nikifora z Krynicy. Pan przewodniczący alarmuje, że turyści wdrapują się na pomnik, kopią itd. Uważa, że nie wolno w taki sposób traktować pomnika, gdyż w ten sposób znieważana jest pamięć o Nikiforze. W Krynicy również jest pomnik Nikifora, ale tam nad nim nikt się nie znęca. (IM)
Wróć do strony głównej