Biblioteka „Wołania z Wołynia” t. 59

 

Jan Paweł II “Tryptyk rzymski

Йоан Павло ІІ, Римський триптих

Biały Dunajec – Ostróg, 2008. – s. 71;

ISBN 978-83-88863-35-6

71 str., cena 25 grywien

 

Tryptyk rzymski” Ojca świętego jana Pawła II – to szczególne słowo poetyckie, skierowane do człowieka współczesnego. Ten tom poetycki skłania do rozmyślań o naturze świata i człowieka, a także o sensie Odkupienia. Dzięki pracy Swietłany Pyzy z Łucka ukazał się przekład w języku ukraińskim. Uwadze Szanownych Czytelników „Wołania z Wołynia” proponujemy wydanie dwujęzyczne „Tryptyku rzymskiego”, które umożliwia obcowanie zarówno z oryginałem poematu, jak też z jego pięknym tłumaczeniem.

Książkę można zamówić pod następującymi adresami:

Korzystając z usługi „Książka –pocztą”, nadsyłając zamówienie pod adresem:

“Волання з Волині”, вул. Кардашевича, 1, 35800 м. Остріг, Україна;

lub na terenie Polski: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska

albo też pisząc na adres mailowy : kovaliv@ostroh.uar.net

 

Tryptyk
Wróć do strony głównej