Ojciec więty w naszej pamięci...

Eustachy Bielecki

 

Ciepły letni wieczór, nasza Katedra, 26 czerwca. To tego wspaniałego dnia spotkali¶my się, żeby po raz kolejny wspomnieć Tego, który zmienił nasz± rzeczywisto¶ć, przekształcił j± w płaszczyĽnie Ko¶cioła na miłosiern± epokę, na epokę Jana Pawła II...

Nasze spotkanie odbyło się w rocznicę przyjazdu Papieża-Polaka do Lwowa. Musimy się podwójnie radować, bo pamiętamy Go nie z ekranów telewizorów, pamiętamy Go – widzieli¶my tę niezwykł± postać na własne oczy, w naszym mie¶cie.

Jak każde dzieło na tym ¶wiecie rozpoczęłi¶my od modlitwy – od Mszy ¶w., w której uczesniczył wiele osób. Eucharystii przewodniczył ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Może przez przypadek, może nie, ale mszę ¶w. celebrowała osoba, bĽdóca przez wiele lat najbliższa Ojcu więtemu – ten prosty, skromny ksi±dz Mieczysław, który, jak widzimy, sam wiele się nauczył od naszego Papieża i jest Mu bardzo bliski ze względu na cechy charakteru.

Po Mszy ¶w. odbył się refleksyjny koncert w wykonaniu zespołu „Odsetki” z Tomaszowa Lubelskiego. Przez pie¶ń, przez fotografie raz jeszcze spotkali¶my się z osob± Jana Pawła II.

Zakończenie było cudowne – ludzie, zjednoczeni z Bogiem i Jego Sług± janem Pawłem II, wspólnie, wzi±wszy się za ręce, od¶piewali „Barkę” – ulubion± pie¶ń naszego Papieża. Wiem na pewno – On nas usłyszał, tam, gdzie¶ z daleka, z Niebios i też ¶piewał z nami.
Wróć do strony głównej