img
kurier
heNryk LiTWiN
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
we Lwowie
jurij smirNoW
- s. 5
galicyjski
15 – 28 kwietnia
2011
nr 7 (131)
prometeizm
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
jerzy Lubach
- s. 6
AllelujA! AllelujA!
przedświąteczne
zabiegi
wołyńskich
gospodyń
aGNieszka raTNa
- s. 8
Z okazji zbliżającej się Wielkiej Nocy
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech szczęście, pokój i nadzieja, których blask bije
z pustego Grobu, towarzyszy Państwu nie tylko
w tym radosnym, świątecznym czasie,
ale także w każdym kolejnym dniu.
samorządowcy
Życzę także, by „Zwycięzca śmierci,
polskiego
piekła i szatana”
otworzył nasze serca i obudził w nas wszystkich
pochodzenia
wrażliwość na potrzeby i troski innych ludzi.
na spotkaniu
Wesołych Świąt!
we Lwowie
Konsul Generalny RP we Lwowie
joaNNa demcio
Grzegorz Opaliński
Z okazji zbliżających się
juLia ŁokieTko
Świat Wielkanocnych
- s. 12
przesyłamy dla wszystkich naszych przyjaciół
mosTy pojedNaNia
garść refleksji
Lot szybszy
związanych z tym pełnym zadumy,
od dźwięku
ale jakże radosnym czasem.
w tym numerze
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
krzyszToF szymaŃski
przedstawiamy
oraz wszelkiej pomyślności
- s. 22
rejoN TŁumacki
i radości w życiu zawodowym i prywatnym!
czytaj na s.16 - 17
Redakcja KG
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie