img
księstwo Babci
Jerzy hoffman
książę i żebrak
historia biało-czerwonej
Polak na sri lance
szachownicy
z Burdyków
gorące serce
s. 25
s. 36
s. 44
s. 40
s. 16
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie
Wesołych ŚWiąt
kurier
i szczęŚliWego
NoWego Roku
galicyjski
2012!
16 grudnia 2011–12 stycznia 2012 nr 23–24 (147–148)
choinka z ukrainy
w Watykanie
Dzisiaj, 16 grudnia, o godz. 16.30 czasu środkowoeropejskiego, w Watykanie na
Placu Św. Piotra odbędzie się inauguracja – tzw. zapalenie – drzewka świątecz-
nego. Po raz pierwszy będzie to choinka z Ukrainy. Uroczystościom będzie prze-
wodniczył stojący na czele Gubernatoratu Państwa Watykańskiego arcybiskup
Giuseppe Bertello. Z tej okazji Benedykt XVI przyjmie delegację rządu Ukrainy
i przedstawicieli Kościołów z naszego kraju, wśród nich arcybiskupa lwowskiego
Mieczysława Mokrzyckiego. Wieczorem przed główną choinką katolickiego świata
odbędzie się akcja „Ukraińskie Boże Narodzenie w Watykanie”.
herbem Zakopanego i odwzorowa-
przywołał polską tradycję, związaną
KONSTANTY CZAWAGA
niem góralskich strojów. Drzewko
ze świętami Bożego Narodzenia.
bożonarodzeniowe z Polskich Tatr
Pierwszy świerk przywieziono z pod-
Ten zwyczaj wprowadził
pojawiło się na pl. Św. Piotra tylko
rzymskich lasów, po czym drzewka
bł. Jan Paweł II
Życzymy Państwu refleksji nad cu-
Zwyczaj ustawiania choinki, a
raz, ale apartament Ojca Świętego
zaczęto przywozić z różnych stron
dem, który wydarzył się dwa tysiące
także szopki na Placu św. Piotra
Jana Pawła II zdobiły co roku choinki
Włoch i z zagranicy.
lat temu w grudniową noc w Betle-
wprowadził w 1982 roku Jan Paweł
będące prezentem od polskich góra-
W 1997 r. na Placu św. Piotra
jem, a także osobistego doświadcze-
II, który chciał w ten sposób ożywić
stanął świerk z okolic Zakopanego,
li. Stwierdzał, że to wszystko przybli-
nia jego mocy w codziennym życiu.
wspomnienia i zwyczaje świąteczne
jako dar dziękczynny górali za – jak
żało mu Ojczyznę i bliskich ludzi.
redakcja
ze swej ojczyzny. Metropolita lwowski
Benedykt XVI kontynuuje ten
podkreślił ówczesny burmistrz Zako-
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
panego Adam Bachleda-Curuś – „VI
zwyczaj. Każdego roku inny kraj ofia-
który był drugim sekretarzem osobi-
rowuje drzewko, które jest ustawiane
pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski
stym papieża wspomina, że wcze-
obok bożonarodzeniowej szopki na
i wizytę papieża na Podhalu i w Za-
śniej we Włoszech nie było takiego
Placu św. Piotra. W ubiegłym roku
kopanem”. Polską choinkę zdobiły
zwyczaju. Jan Paweł II w ten sposób
bombki w barwach narodowych, z
(cd. na s. 2)
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie