img
Niezależne pismo
Zapraszamy do TV POLONIA!
Polaków na Ukrainie
www.kuriergalicyjski.com
30 sierpnia ­
16 września 2013
nr 16 (188)
Ukraińcy przekazali
Polakom monstrancję
z Huty Pieniackiej ­ s. 4
Chcemy zaprosić Państwa na nowy program ­ ,,Kurier Kresowy". Jest to program o nas ­
o Polakach mieszkających na dawnych Kresach poludniowo-wschodnich.
Przygotowując go, chcemy Państwu opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach z życia
polskiej mniejszości na Ukrainie. Chcemy pokazać Wam najpiękniejsze zabytki Ziemi Lwow-
skiej, Kijowskiej, Wolynia, Żytomierszczyzny i Podola.
Dawno temu we Lwowie
Chcemy opowiedzieć o historii tych ziem oraz przypomnieć wszystkim widzom, zarówno
­ s. 16
w Polsce, jak i na Ukrainie, że nas Polaków na Kresach jest wciąż bardzo dużo.
Pierwsza emisja: 10 września o godz. 19:25 czasu pl (20:25 ukr.),
kolejne w każdy wtorek o godz. 19:25 czasu pl (20:25 ukr.). Program
przygotowuje Fundacja Wolność i Demokracja we wspólpracy z redakcją
kuriera galicyjskiego i redakcją Slowa Polskiego
Zapraszamy do oglądania kuriera kresowego
Wstrętna broń ­ s. 22
Lisowczycy ­ s. 24
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie