img
Niezależne pismo
Światelko w tunelu
Polaków na Ukrainie
Raporty dotyczące poziomu korupcji na świecie w wielu państwach nie na-
leżą do najbardziej oczekiwanych rankingów. Tegoroczny ,,Indeks Percepcji
Korupcji 2015" przygotowany przez Międzynarodową Organizację ,,Trans-
parency International" na pewno nie zostal cieplo przyjęty na Ukrainie ­ 130
miejsce wśród 168 państw świata, gdzie 1 lokata na liście oznacza najniż-
szy stopień skorumpowania struktur państwowych, nie jest powodem do
dumy. Żadnym tu pocieszeniem nie jest też fakt, że to i tak lepiej, niż bylo
­ 144 miejsce w 2013 roku, 142 rok temu... A jednak wciąż to najgorszy
wskaźnik w Europie, nawet Rosja uplasowala się na 119 pozycji.
www.kuriergalicyjski.com
16­29 lutego 2016
nr 3 (247)
prawa sytuacji w zakresie wykrywania
rze uslug komunalnych i w organach
tak po ćwierć wieku niezależności
AGNIESZKA SAWICZ
korupcji i coraz częstsze poruszanie
podatkowych. Z tego plynie wniosek,
odwolywanie się do komunistycz-
Album lwowski
Choć zawsze można by powie-
tematu przez media, przez co wladze
że w kwestii korupcji na Ukrainie
nej przeszlości przestaje mieć rację
rozmowa z Beatą Kost
dzieć, że to jeszcze nie szary koniec,
mają być podobno zmobilizowane do
zmienilo się jedno ­ częściej się o
bytu. Ukraińcyskorumpowani
jak w rankingu wolności gospodarczej
zwalczania tego zjawiska. Większe
niej mówi, za to ona sama ma się caly
nie dlatego, że nie potrafią być inni,
s. 16
przygotowanym przez Heritage Foun-
znacznie ma tu fakt, że twórcy raportu
czas dobrze.
a dlatego, że chcą tacy być. Jest to
dation i gazetę ,,The Wall Street Jour-
jednocześnie zwracają uwagę na to,
Ukraińcy zdają sobie sprawę
system wygodny i wbrew pozorom
nal", gdzie Ukraina zajmuje 162 pozy-
że pogorszyly się relacje pomiędzy
z tego, że walka z tym zjawiskiem
bardzo klarowny, maluczkim pozwa-
cję, ostatnią wśród państw Europy.
wladzą ze środowiskami biznesu (co
od początku istnienia niepodleglego
la zachowywać przy pomocy koperty
Same liczby to jednak za malo,
brzmi tak, jak gdyby światy te dzielila
państwa jest niczym innym, jak tyl-
zludną kontrolę nad rzeczywistością,
by zastanawiać się nad problemem i
na Ukrainie przepaść, podczas gdy
ko utopią. Tak, jak w latach 90. XX
a oligarchom i politykom pozwala na
skalą zjawiska. Istotne jest to, za co
jedyne, co może je dzielić, to strefy
wieku można jeszcze bylo zaslaniać
utrzymanie rzeczywistej wladzy nad
tak naprawdę Ukraina wspięla się o
wplywów i interesy), odnotowano
się postradziecką spuścizną, defor-
pieniędzmi i polityką.
cztery oczka w górę ­ to tylko i aż po-
także wzrost poziomu korupcji w sfe-
macją mentalności i zlymi nawykami,
(cd. na s. 2)
Nieuznani
Tomasz Terlikowski: Na to spotkanie
Tomasz Lachowski
s. 24
zielone światlo musial dać Wladimir Putin
To spotkanie paradoksalnie ma największe znaczenie dla Europy i dla patriarchatu moskiewskiego. Na
to spotkanie musial politycznie wyrazić zgodę Wladimir Putin i trzeba mieć tego świadomość.
Niewątpliwie o takie spotkanie
la tę rolę historycznie. Teraz chce do
Największą prawoslawną Cer-
pisali papież Franciszek i patriarcha
ubiegala się od lat Stolica Apostol-
niej wrócić. Aby móc odgrywać taką
kwią na świecie stalaby się Cerkiew
Cyryl.
ska. Św. Jan Pawel II marzyl o spo-
rolę, dobrze jest mówić jednym glo-
ukraińska. Tam jest najwięcej wier-
Chodzi o to, żeby Ukraina nie
Dominikańska stolica
tkaniu z patriarchą Moskwy, później
sem ze Stolicą Apostolską.
nych, najwięcej duchownych, tam
wyślizgnęla się spod wplywów po-
Podola
staral się o nie Benedykt XVI i udalo
Drugi powód to Ukraina. Tutaj
jest najbardziej żywa wiara. Rosja
litycznych  państwa  rosyjskiego.
Dmytro Antoniuk
się teraz Franciszkowi. Warto zadać
interesy polityczne i cerkiewne się
jest w tych sprawach dużo, dużo
Jednocześnie patriarcha Cyryl ma
s. 28
sobie pytanie: dlaczego. To nie jest
jednoczą. Ojciec święty Franciszek
gorsza. Patriarcha Cyryl o tym wie
świadomość, że gdyby udalo się do-
tak, że takie decyzje Rosyjska Cer-
­ i myślę, że dzięki temu doszlo do
i bardzo mocno jest podkreślone w
prowadzić do uniezależnienia i uka-
kiew Prawoslawna podejmuje sa-
tego spotkania ­ bardzo ostrożnie
deklaracji kanonicznej rozwiązanie
nonicznienia niezależnych Cerkwi
modzielnie i tylko z przyczyn ekle-
wypowiadal się na temat konfliktu
tej sprawy. To znaczy takie, kiedy
ukraińskich i polączenia z Cerkwią
zjalnych. Zielone światlo musial dać
na Ukrainie. Nigdy nie padly slowa o
Moskwa będzie zawsze miala glos
patriarchatu moskiewskiego, to wów-
Wladimir Putin. Dlaczego teraz?
agresji sil zewnętrznych na Ukrainie,
decydujący.
czas te trzy, tworząc jedną, niezależ-
Powodów jest kilka.
o Rosji, która uczestniczyla w roz-
ną od Moskwy Cerkiew, spowodowa-
Jednym z nich jest chęć odgry-
grywkach na Ukrainie. Zawsze byla
lyby, że moskiewska przestalaby być
Fragment komentarza
wania roli obrońcy chrześcijan na
mowa o wojnie domowej. Podobne
największą Cerkwią prawoslawną na
radiowego udzielonego
Bliskim Wschodzie. Rosja odgrywa-
slowa są i w tej deklaracji, którą pod-
świecie.
Wojciechowi Jankowskiemu
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie