img
Niezależne pismo
Spotkanie oplatkowe w Konsulacie
Polaków na Ukrainie
Generalnym RP we Lwowie
Tradycją już stalo się organizowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia spo-
tkań oplatkowych, podczas których w szerokim gronie można zlożyć sobie ży-
czenia, porozmawiać o różnych sprawach, pośpiewać kolędy. Takie spotkanie
we Lwowie 18 grudnia br. zainaugurowal Konsulat Generalny RP i zaprosil na
nie dzialaczy organizacji polskich ze swego okręgu konsularnego.
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Wlaściwe spotkanie oplatkowe
poprzedzila konferencja z udzialem
kierownictwa konsulatu i przedstawi-
cieli polskich organizacji. Ze strony
gospodarzy w spotkaniu wzięli udzial:
konsul generalny RP we Lwowie Eliza
Dzwonkiewicz, zastępca konsula ge-
neralnego Katarzyna Solek, kierownik
Wydzialu Wspólpracy z Polakami na
Ukrainie Rafal Kocot i konsul tegoż
Wydzialu Malgorzata Siekierzyńska.
Byla to również dobra okazja, by w tak
szerokim gronie poznać nową kon-
sul generalną Elizę Dzwonkiewicz,
która objęla to stanowisko jesienią
www.kuriergalicyjski.com
br. i nie zdążyla jeszcze zapoznać się
20 grudnia 2019­
ze wszystkimi organizacjami. Byla to
16 stycznia 2020
również możliwość, by w szerokim gro-
nie porozmawiać o swoich problemach
nr 23­24 (339­340)
i przedstawić plany na przyszly rok.
Spotkanie rozpocząl konsul Rafal
Kocot, który przywital gości i przed-
stawil reprezentujące konsulat osoby
oraz plan spotkania. Następnie slo-
jako pośrednicy w kontaktach z Oj-
wo do zebranych skierowala konsul
okazji poznać, i że dzisiejsze spotka-
Chcialabym również, abyśmy mogli
czyzną i Warszawą. Państwo znacie
generalny Eliza Dzwonkiewicz, która
nie jest ku temu wspaniala okazją.
wspierać państwa w wielu różnych
najlepiej swoje potrzeby i stąd prze-
podkreślila, że cieszy się bardzo ze
­ Witam serdecznie wszystkich
sytuacjach i abyśmy wspólnie wypra-
kazywanie państwa oczekiwań do
spotkania prezesów i dzialaczy tych
zebranych. Bardzo zależy mi na tym,
cowali rozwiązania spraw trudnych.
Warszawy jest naszym zadaniem.
organizacji, których nie miala jeszcze
abyśmy przez państwo byli odbierani
(cd. na s. 2)
Rozmowa
Teraz widać bojaźń boska
Tam gdzie srebrna gwiazda
Mówić nie pozwala.
z Elizą Dzwonkiewicz,
plonie...
konsulem generalnym RP
Tam, gdzie srebrna gwiazda plonie,
Ale wyszla z tej gromadki
we Lwowie
Nad stajenką lichą
Dziewczynka maleńka,
s. 4
Maly Jezus w żlóbku leży,
Przystąpila do Jezusa
Poplakuje cicho.
I u stóp mu klęka.
Placze cicho i w dal śnieżną
I tak rzecze: W Polsce wojna,
Z tęsknotą spogląda.
Glód dokola srogi,
Czegóż pragniesz maly Jezu?
Z jednej strony Niemiec krwawy,
Kogóż widzieć żądasz?
Z drugiej Moskal wrogi.
Rozmowa
Darmo biedni pastuszkowie
Więc nie mamy dobry Jezu
z Anną Kozlowską-Ryś
Podarunki znoszą,
Srebra, ani zlota,
s. 8
Maciej staje z bialym serkiem,
Szliśmy tutaj bo nas gnala
Józek z pstrą kokoszą
Serdeczna tęsknota.
I nie cieszą go bogatych
Aby zlożyć podarunki
Trzech monarchów dary,
U stóp Twoich Chryste,
Jezus czeka widać milszej
Dziś nie mamy nic innego,
I lepszej ofiary.
Jak serduszka czyste.
Aż tu nagle szmer u progu,
Tam gdzie srebrna gwiazda plonie
Ktoś tam do drzwi puka,
Nad stajenką lichą,
To gromadka polskich dzieci,
Maly Jezus w żlóbku leży,
Zamów książki i plyty
Co Jezusa szuka.
Uśmiecha się cicho.
Biblioteki Kuriera
Galicyjskiego
Przez dni śnieżne i zawieje
(kolęda czasów wojny)
s. 16
Wędrowala z dala,
Kod prenumeraty
Z dźwiękiem dzwonków melodyjnych,/ wraz z oplatkiem wigilij-
УКРПОШТА 98780
nym,/ w dzień Bożego Narodzenia/ ślemy naszym Czytelnikom ser-
deczne życzenia!
Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój
i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje wlasnym
pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
życzy
Kartka świąteczna, mal. K. Sichulski (zbiory A. Kozlowska-Ryś)
zespól Kuriera Galicyjskiego
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie