Dialog wyznań i kultur

„Arka-2007”

Konstanty Czawaga

W dniach 30 sierpnia-5 września w klasztorze greckokatolickich mnichów studytów – Ławrze Uniowskiej, położonej niedaleko Lwowa, odbyło się II Międzynarodowe seminarium młodzieżowe „Arka-2007” z udziałem przedstawiecieli chrześciaństwa i judaizmu z Ukrainy, Polski i Izraela. Zorganizowali to spotkanie Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Ogólnoukraińskie Centrum Badania Hołokaustu Tkuma (Odrodzenie) i Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie.

A iniciatorami tego seminarium byli: Konsul Generalny RP we Lwowie Ambasador Wiesław Osuchowski i dr Aharon Weiss z Jerozolimy, który w czasie II wojny światowej został uratowamy przez rodziny polską i ukraińską. Dyplomata polski powiedział, że klasztor w Uniowie jest tym miejcem, gdzie w czasie okupacji niemieckiej uratowano wielu dzieci różnej narodowości, wśród nich był prof. Adam Rotfeld, były minister spraw zagranicznych RP. Wraz z panem Ambasadorem odwiedził Ławrę. „W trakcie takiego spotkania dowiedzieliśmy się, że jest młodzież akademicka z Polski, z Lublina – powiedział ambasador Wiesław Osuchowski. - Spotkanie z młodzieżą przeciągnęło się wtedy do kilku godzin. Wtedy pomyślałem sobie, że jakież to wspaniałe miejsce do spotkań młodych ludzi, by rozmawiać też o przyszłośći.” Pierwszy dzień tegorocznego spotkania został poświęcony Januszowi Korczakowi. Potem tematem obrad było życie kulturalne i wartości Ukraińców, Polaków i Żydów oraz obchodzono Dzień Żydowski. 1 września w Ławrze Uniowskiej odbyła się ceremonia wspomnienia rocznicy początku II wojny światowej. W ramach spotkania obchodzono równeż Dzień Polski i Dzień Ukraiński.
Wróć do strony głównej